Aktualności

28.09.2017 PROBLEMY PRAWNE PRZYJMOWANIA PLANÓW GOSPODARCZYCH I NALICZANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SM 24.10.2017

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.: PROBLEMY PRAWNE PRZYJMOWANIA PLANÓW GOSPODARCZYCH I NALICZANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Więcej
15.09.2017 PROBLEMY ROZLICZANIA CIEPŁA I WODY ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. 09.10.2017

PROBLEMY ROZLICZANIA CIEPŁA I WODY ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ PO ZMIANIE PRAWA, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Więcej
09.08.2017 Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 19.09.2017

Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Więcej
09.08.2017 Działanie organów spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 05.09.2017 06.09.2017

Działanie organów spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Więcej
25.07.2017 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 03.08.2017R

Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze. Zmiany zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od podpisania przez Prezydenta. Nowe przepisy znacząco różnią się od dotychczasowych przepisów i „Projektu Rządowego”. Wprowadzono ponad 80 zmian. Zmiany mają charakter bardzo szeroki i komplikują funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych

Więcej
12.05.2017 Prawne problemy gospodarki remontowej i prowadzenia termomodern. w spółdzielni mieszkaniowej. 08.06.2017r.

Prawne problemy gospodarki remontowej i prowadzenia termomodernizacji w spółdzielni mieszkaniowej. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Więcej
07.04.2017 SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Więcej
07.03.2017 Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej. Archiwizowanie dokumentów. Bochnia 31.03.2017 r.

Szkolenie kierowników i pracowników działów członkowskich oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentów w spółdzielni mieszkaniowej. CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – PRZEPISY, ORZECZNICTWO, PLANOWANE ZMIANY, ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

Więcej
07.03.2017 Obsługa techniczna nieruchomości w dniu 24.03.2017 r. w Bochni

Obsługa Techniczna Nieruchomości w Spółdzielniach Mieszkaniowych Zmiany w Prawie od 01.01.2017r.

Więcej
25.01.2017 WALNE ZGROMADZENIE 2017 w dniu 20.02.2017 w Bochni

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.: WALNE ZGROMADZENIE 2017 ORGANIZACJA, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO, PROBLEMY PRAWNE, WSKAZÓWKI, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY, PLANOWANE ZMIANY

Więcej