Aktualności

29.09.2023 Plan gospodarczy 2024 szkolenie w dniu 20.10.2023

Plan gospodarczy 2024, opłaty, plan remontów

Więcej
06.09.2023 Krajowy System e-Faktur szkolenie w dniu 29.09.2023 zmiana terminu szkolenia na 13.10.2023

W dniu 7 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r., która wprowadza obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych dla wszystkich podatników.

Więcej
25.08.2023 Konferencja w dniach 02-05.10.2023

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na Konferencję w zakresie zawodowego kompendium wiedzy, które musi posiadać współczesny spółdzielca.

Więcej
04.08.2023 Przekształcenie użytkowania wieczystego - Ustawa z dnia 26.05.2023r. szkolenie w dniu 05.09.2023

Przekształcenie użytkowania wieczystego - Ustawa z dnia 26 maja 2023r., „uwłaszczenie” gruntów spółdzielczych, prace nad zmianami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Więcej
19.06.2023 Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych w 2023r. szkolenie w dniu 07.07.2023

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych w 2023r. Jak daleko jesteśmy od celu?

Więcej
19.05.2023 Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych–zmiany od 1 lipca 2023r. szkolenie w dniu 15.06.2023

Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – zmiany od 1 lipca 2023 r.

Więcej
08.05.2023 WZ w spółdzielni w 2023r. oraz zgłaszanie zmian do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych szkolenie w dniu 30.05.2023

Walne Zgromadzenie w spółdzielni w 2023r. oraz zgłaszanie zmian do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych

Więcej
06.04.2023 Zmiany dot. przekształcenia użytkowania wieczystego oraz „uwłaszczenia” gruntów spółdzielczych szkolenie w dniu 16.05.2023

Członkostwo i lokale w sm; zmiany dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego oraz „uwłaszczenia” gruntów spółdzielczych

Więcej
21.03.2023 ELEKTRONICZNA KOB I INNE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ INNYCH PRZEPISÓW W 2023 SZKOLENIE W DNIU 05.04.2023

ELEKTRONICZNA KOB I INNE REWOLUCYJNE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRZEPISÓW PPOŻ W 2023

Więcej
23.02.2023 Zmiany prawa pracy - KP z 1.12.2022r i 8.02.2023r szkolenie w dniu 23.03.2023

Rewolucyjne zmiany prawa pracy w spółdzielniach mieszkaniowych - zmiany KP z 1.12.2022r i 8.02.2023r

Więcej