07.03.2017
Obsługa techniczna nieruchomości w dniu 24.03.2017 r. w Bochni

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

 

Obsługa Techniczna Nieruchomości
w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Zmiany w Prawie od 01.01.2017r.

 

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 24.03.2017 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA”

ul. Poniatowskiego 24 o godz. 10.00,

 

Program szkolenia:

1.    Obowiązki Spółdzielni w zakresie umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:

 2.    Zmiany w Prawie Budowlanym obowiązujące od 01.01.2017 r.

 3.   Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków w sprawach budowlanych obowiązujące od 01.12.2016r.

 4.    Prawne regulacje utrzymania nieruchomości w okresie zimowym – normy, wskazówki i problemy.

 5.    Odśnieżanie dachów – regulacje prawne i odpowiedzialność, kary.

 6.    Stosowanie środków chemicznych do odśnieżania – normy prawne.

 7.   Stan techniczny nieruchomości a wypadki i naprawienie szkód przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową.

 8.    Prowadzenie prac i robót  a zabezpieczenie budynku – problemy prawne.

 9.    Książka obiektu budowlanego:

 10. Zmiany w zakresie kontroli okresowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych:

11.    Place zabaw:

 12.   Zmiany w ustawie o Ochronie Przyrody   obowiązujące od 01.01.2017 dotyczące spółdzielni mieszkaniowych:

 13.    Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnoty – zakres, wyłączenia, problemy praktyczne.

 14.    Uciążliwi najemcy i mieszkańcy – walka z hałasem, naruszaniem porządku, dewastacją budynków – wskazówki prawne.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Wociórradca prawny, zajmujący się obsługą prawną sm oraz wspólnot, doradca w zakresie ochrony danych osobowych. Od wielu lat zajmuje się prawem spółdzielczym oraz budowlanym na etapie inwestycyjnym i zarządzania nieruchomościami. Publikuje w Rzeczpospolitej i Wydawnictwie C.H. Beck.  

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17.03.2017 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

                                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                                           Marek Juszkiewicz

 

Powrót