15.09.2017
PROBLEMY ROZLICZANIA CIEPŁA I WODY ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. 09.10.2017

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

PROBLEMY ROZLICZANIA CIEPŁA I WODY ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ PO ZMIANIE PRAWA, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 09.10.2017 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24 o godz. 10.00,

Program szkolenia:

 1. Wpływ na rozliczenia ciepła i wody Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2017r. pozycja 1596)
 2. Podstawy prawne rozliczeń ciepła, termin wprowadzenia zmian
 3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej a naliczanie opłat w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej od 1.10.2016 r.
 4. Zmiana art. 45a Prawa energetycznego od 1.10.2016 r. i konsekwencje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 5. Warunki prawne pośrednictwa w dostawie ciepła i wody do lokali właścicieli
 6. Obowiązki w zakresie rozliczeń
 7. Zasady rozliczeń ciepła
 8. Wybór metody rozliczeń
 9. Monitorowanie zużycia i dostęp do lokalu
 10. Skutki braku odczytu
 11. Zasady ustalania odszkodowania
 12. Problemy opracowywania regulaminu kosztów zakupu dostawy ciepła i ciepłej wody
 13. Odpowiedzialność za opłaty z tytułu ciepła i wody w spółdzielni mieszkaniowej
 14. Zasady prawne i finansowe rozliczeń mediów z właścicielami lokali, po zmianie ustawy o własności lokali od 29 sierpnia 2015 roku
 15. Opłaty za zużycie wody – nowe problemy
 16. Kształtowanie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia mediów w lokalach.
 17. Zasady rozliczania zaliczek i kosztów zużycia mediów w lokalach na podstawie wskazań wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników ciepła.
 18. Sposób rozliczania różnic wynikających z wyniku rozliczenia lokali oraz łącznych kosztów dostawy mediów do budynku.
 19. Zasady rozliczania zaliczek i kosztów zużycia mediów w lokalach nieopomiarowanych (brak licznika, brak dostępu do licznika, licznik uszkodzony, przepływ zwrotny).
 20. Okresowa analiza zużycia mediów – dostosowanie norm zużycia mediów w poszczególnych lokalach.
 21. Okresowa kontrola sprawności urządzeń pomiarowych, zasady wymiany oraz legalizacji urządzeń pomiarowych.
 22. Rozliczanie ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych posiadających własne kotłownie i będących producentem ciepła
 23. Podatek akcyzowy a węgiel

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ W MATERIAŁACH:

- NAJNOWSZE INTERPRETACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA CIEPŁO I WODĘ
W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

- NAJWAŻNIEJSZE I AKTUALNE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE OPŁAT ZA CIEPŁO
I WODĘ W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 02.10.2017 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                        Aneta Piękoś

Powrót