07.03.2017
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej. Archiwizowanie dokumentów. Bochnia 31.03.2017 r.

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie Kierowników i pracowników działów członkowskich oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentów w spółdzielni mieszkaniowej.

 

CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – PRZEPISY, ORZECZNICTWO, PLANOWANE ZMIANY, ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

 

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 31.03.2017 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24 o godz. 10.00,

 

Program szkolenia:

  1. Uczestnictwo członków w Walnym Zgromadzeniu:

    2. Członkowie spółdzielni a członkowie organów:

    3. Powstanie stosunku członkostwa.

    4. Obligatoryjne zapisy statutu i regulaminów w zakresie członkostwa.

    5. Różne podstawy roszczenia o przyjęcie w poczet członków.

    6. Ustanie stosunku członkostwa -  wykluczenie, wykreślenie, skreślenie, wypowiedzenie oraz nowa podstawa.

    7. Członkostwo bez prawa do lokalu -  skutki wyroku TK z 5.02.2015r. w orzecznictwie.

    8. Najczęstsze błędy w deklaracji członkowskiej, rejestrze członków i uchwałach organów dotyczących członkostwa.

     9. Przedmiot i  cel działalności spółdzielni mieszkaniowej a ustawowe i statutowe prawa członków.

   10. Różne prawa członków i osób nie będących członkami .

   11. Zasada równości członków, przykłady naruszenia w uchwałach organów spółdzielni.

   12. Prawo do uzyskania informacji na temat działalności spółdzielni członków i osób nie będących członkami, a ustawa o ochronie danych osobowych i inne ograniczenia prawne.

    13. Prawo członków i osób nie będących członkami do żądania kalkulacji kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

    14. Dochodzenie przez członków praw na drodze sądowej.

    15. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

    16. Tytuły prawne do lokali a członkostwo:

    17. Archiwizowanie dokumentów w spółdzielni mieszkaniowej

 

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Wociórradca prawny, zajmujący się obsługą prawną sm oraz wspólnot, doradca w zakresie ochrony danych osobowych. Od wielu lat zajmuje się prawem spółdzielczym oraz budowlanym na etapie inwestycyjnym i zarządzania nieruchomościami. Publikuje w Rzeczpospolitej i Wydawnictwie C.H. Beck.  

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.03.2017 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                      Marek Juszkiewicz

Powrót