09.08.2017
Działanie organów spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 05.09.2017 06.09.2017

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

wg. rozdz.

Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze. Nowe przepisy znacząco zmieniają działanie organów spółdzielni mieszkaniowych. Wprowadzono ponad 80 zmian. Na szkoleniu zostaną porównane stare i nowe przepisy w połączeniu z regulacjami nie zmienionymi. Szkolenie jest przygotowane specjalnie dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników ds.: samorządowo-organizacyjnych, eksploatacyjno-technicznych i księgowości.

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt:

Działanie organów spółdzielni mieszkaniowej

po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Szkolenie odbędzie się:

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawo spółdzielcze w zakresie działania organów spółdzielni
 2. Jakie czynności powinna wykonać spółdzielnia mieszkaniowa w zakresie działania organów po wejściu w życie ustawy żeby nie skomplikować funkcjonowania
 3. Nowe zasady gospodarki finansowej i remontowej
 4. Zasady rozliczania i ewidencji funduszu remontowego
 5. Organizacja Walnego Zgromadzenia na nowych zasadach
 6. Działalność inwestycyjna spółdzielni mieszkaniowej po zmianie przepisów
 7. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w zakresie nabycia członkostwa
 8. Decyzje spółdzielni w zakresie wypłaty wpisowego i udziałów po zmianie ustawy
 9. Spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność i najem lokali a działalność organów spółdzielni mieszkaniowej
 10. Miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych a działalność organów spółdzielni mieszkaniowej
 11. Nowe prawa i obowiązki członka spółdzielni wpływające na działalność organów
 12. Wystąpienie wykluczenie i wykreślenie działania organów spółdzielni mieszkaniowej w zakresie spraw wszczętych i nie zakończonych
 13. Skreślenie członka z rejestru
 14. Prowadzenie rejestru członków przez Zarząd na nowych zasadach
 15. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w zakresie utraty członkostwa po zmianie prawa
 16. Działania Zarządu w związku ze zmianą Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej
 17. Modyfikacja uprawnień Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych
 18. Zmiana Statutu Spółdzielni i regulaminów w celu dostosowania do nowych przepisów
 19. Przepisy przejściowe a działalność organów

Szkolenie poprowadzi: Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31.08.2017r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     Marek Juszkiewicz

Powrót