12.05.2017
Prawne problemy gospodarki remontowej i prowadzenia termomodern. w spółdzielni mieszkaniowej. 08.06.2017r.

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Prawne problemy gospodarki remontowej i prowadzenia termomodernizacji w spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 08.06.2017 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24 o godz. 10.00,

Program szkolenia:

Gospodarka remontowa

Remonty i termomodernizacja

 Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Wociórradca prawny, zajmujący się obsługą prawną sm oraz wspólnot, doradca w zakresie ochrony danych osobowych. Od wielu lat zajmuje się prawem spółdzielczym oraz budowlanym na etapie inwestycyjnym i zarządzania nieruchomościami. Publikuje w Rzeczpospolitej i Wydawnictwie C.H. Beck.  

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.05.2017 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub
e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     Marek Juszkiewicz

Powrót