Aktualności

11.06.2024 Podatek VAT w SM

szkolenie w dniu 24.06.2024; Wykładowca Pani Wiesława Bajer

Więcej
07.06.2024 Praktyczne, rachunkowe i podatkowe ujęcie problemat. zdarzeń gospodarczych w sm

szkolenie w dniu 26.06.2024; Wykładowca Pani Wiesława Bajer

Więcej
06.06.2024 Opłaty za lokale i zmiany w ciągu roku - kalkulacja i zatwierdzanie w sm na przykładach z praktyki zawodowej

szkolenie w dniu 13.06.2024; Wykładowca Pani Wiesława Bajer

Więcej
05.06.2024 PLACE ZABAW OD 1.08.2024 r. ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH I INNE ZMIANY DOT. DZ. TECHNICZNEJ

Szkolenie w dniu 18.06.2024

Więcej
23.05.2024 Udział przedstawiciela Związku w WZ

Oferta skierowana jest do spółdzielni zrzeszonych i niezrzeszonych w Związku

Więcej
12.04.2024 Konferencja w dniach 13-14.05.2024

Konferencja w temacie organizacji Walnego zgromadzenia 2024 - najnowsze zmiany i bieżące problemy oraz doręczenia elektroniczne i cyfryzacja w spółdzielniach mieszkaniowych.

Więcej
25.03.2024 Zmiany dotyczące Walnego Zgromadzenia 2024

Szkolenie w dniu 08.05.2024

Więcej
25.03.2024 Gospodarka finansowa spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Szkolenie w dniu 16.05.2024

Więcej
08.03.2024 Konferencja w dniach 10-12.04.2024

Konferencja w dniach 10-12.04.2024

Więcej
29.02.2024 Zmiany dotyczące Walnego Zgromadzenia 2024.

SZKOLENIE W DNIU 22.03.2024

Więcej