25.03.2024
Zmiany dotyczące Walnego Zgromadzenia 2024

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Zmiany dotyczące Walnego Zgromadzenia 2024

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.05.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Na szkoleniu:

 

Program szkolenia:

 1. Zmiany dotyczące sprawozdania z działalności
 2. Szablon sprawozdania zarządu z działalności – WZÓR W MATERIAŁACH
 3. Zasady sporządzenia sprawozdania z działalności
 4. Najczęstsze błędy w sprawozdaniu z działalności
 5. RODO a sprawozdanie z działalności
 6. Termin przyjęcia sprawozdania z działalności za 2023 r.
 7. Termin przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Termin badania / oceny sprawozdania finansowego za 2023 r.
 9. Termin zatwierdzenia sprawozdania z działalności i finansowego za 2023 r.
 10. Od kiedy należy udostępnić w 2024 roku  sprawozdania członkom Spółdzielni?
 11. Najnowsze orzecznictwo i poglądy dotyczące WZ
 12. Sankcje nieterminowego zwołania Walnego Zgromadzenia
 13. Jak należy przygotować się do Walnego Zgromadzenia?
 14. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO
 15. Przygotowanie Walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów
 16. Realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia
 17. Czy wszystkie uchwały i poprawki zgłoszone przez członków spółdzielni muszą być uwzględnione?
 18. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO
 19. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa
 20. Otwarcie obrad
 21. Odczytanie listy pełnomocnictw i weryfikacja pełnomocnictw – najważniejsze zasady
 22. Wybór prezydium i komisji
 23. Prezentacja sprawozdań
 24. Podział obowiązków na Walnym Zgromadzeniu
 25. Rodzaje uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu
 26. Jak wprowadzić do porządku obrad poprawki do uchwał w pisemnym głosowaniu?
 27. Zasady głosowania
 28. Elektroniczne liczenie głosów
 29.  Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej
 30. Zagrożenia podważenia uchwał Walnych Zgromadzeń

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30.04.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

 

 

Powrót