Zarząd

Aneta Piękoś - Prezes Zarządu

Jolanta Piskorz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. badania sprawozdań finansowych