Oferta

Działalność Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie polega na:
- przeprowadzaniu lustracji w zrzeszonych spółdzielniach mieszkaniowych;
- przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych zrzeszonych spółdzielni mieszkaniowych;
- działalności instruktażowej i doradczej w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej;
- prowadzeniu działalności szkoleniowej związanej z działalnością statutową spółdzielni i ich organizacji, z doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania nieruchomościami, lustracją spółdzielni, poprawą efektywności gospodarki finansowej i bezpieczeństwa zamieszkiwania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych;
- prowadzeniu działalności informacyjnej  i wydawniczej;
- opracowywaniu przykładowych aktów prawnych (statuty, regulaminy itp.) związane z działalnością spółdzielni;
- rozwijaniem współpracę między spółdzielniami;
- reprezentowaniu interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego;
- reprezentowaniem zrzeszonych spółdzielnie za granicą.

Ponadto Związek prowadzi na zlecenie spółdzielni niezrzeszonych w Związku:
- lustracje i badania sprawozdań finansowych;
- działalność instruktażowo-szkoleniową, rzeczoznawczą oraz udziela porad prawnych z zakresu działalności statutowej spółdzielni mieszkaniowych;