25-lecie

 

Jubileusz 25-lecia

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych powstał 30.10.1993 r. z inicjatywy 23 spółdzielni mieszkaniowych z terenu obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Na Zjeździe Założycielskim, który odbył się w Kamienicy delegaci zdecydowali o nazwie, a na siedzibę wybrano Miasto Tarnów.
Impulsem jaki przyświecał powstaniu Związku była chęć integracji spółdzielni mieszkaniowych, po likwidacji wojewódzkich związków rewizyjnych, w celu stworzenia realnej siły mogącej oddziaływać na decydentów, od których zależy właściwe funkcjonowanie spółdzielni, tak w sferze prawnej, jak również ekonomicznej oraz udzielanie pomocy spółdzielniom w ich bieżącym funkcjonowaniu.

Chcąc zaznaczyć fakt 25 lat istnienia Związku, Zarząd postanowił zorganizować uroczyste obchody jubileuszu powstania.

Uroczystość miała miejsce 15 lutego 2019r. w Pałacu Wielopolskich w Krakowie.

Patronat objął Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Na uroczystość zostali zaproszeni członkowie Zarządów Spółdzielni Zrzeszonych w Związku, członkowie Rady Związku, przedstawiciele organów samorządowych, założyciele i współpracownicy oraz przedstawiciele firm partnerskich.

Ostatecznie zaproszenie przyjęło i uczestniczyło w uroczystościach 150 osób:

- Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
- Wiceprezydenta Miasta Tarnowa Piotr Augustyński,
- Burmistrzowie:

- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Dominik Jaśkowiec,
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Sławomir Pietrzyk,
- Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – Jerzy Jankowski,
- Prezes Wydawnictwa „DOM”, Redaktor Naczelna Miesięcznika „DOMY SPÓŁDZIELCZE” –Maria Wiktoria Niedzielska,
- członkowie zarządów spółdzielni zrzeszonych,
- członkowie Rady Związku,
- założyciele i długoletni działacze,
- przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielniach mieszkaniowymi i Związkiem.

Podczas uroczystości Prezydenta Miasta Krakowa uhonorował swoim odznaczeniem HONORIS GRATIA 11 osób.

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała odznaczenia ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO dla 15 osób.

Prezydenta Miasta Tarnowa przyznał DUKATY TARNOWSKIE dla 3 tarnowskich podmiotów.

24 osoby otrzymały szczególne podziękowania od Rady i Zarządu za współpracę i zaangażowanie na rzecz Związku.

Łącznie z podziękowaniami i gratulacjami Zarząd wraz Przewodniczącym Rady p. Stanisławem Sierantem, wręczył przedstawicielom wszystkich spółdzielni medal okolicznościowy z okazji 25 lecia MZRSM.

Rada i Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w tym święcie Związku oraz firmom partnerskim za pomoc w organizacji Jubileuszu 25-lecia Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.