21.02.2020
Zmiany dotyczące windykacji 24.03.2020

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Radca Prawny

Kierownicy działów

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Zmiany dotyczące windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – ustawa antyzatorowa, regulaminy, problemy, praktyczne wyjaśnienia

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.03.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych występujących w sądzie

- głównych księgowych i pracowników zajmujących się naliczeniami opłat

- pracowników windykacji

- pracowników działów prawnych

Na szkoleniu zostaną omówione problemy praktyczne m.in.:

- jak powinna zmienić działania windykacyjne spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa

- regulamin windykacji w spółdzielni mieszkaniowej uwzględniający ostatnie zmiany prawne WZÓR W MATERIAŁACH

- regulamin windykacji we wspólnocie mieszkaniowej uwzględniający ostatnie zmiany prawne WZÓR W MATERIAŁACH

 

 Program szkolenia:

 1. Ustawa antyzatorowa a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 2. Specyfika windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 3. Problemy dotyczące zmian kosztów sądowych
 4. Krótkie przypomnienie ostatnich zmian procedury cywilnej
 5. Nowe obowiązki prawne dotyczące windykacji spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
 6. Czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji po zmianach prawnych
 7. Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej
 8. Zawezwanie do próby ugodowej – zmiany dotyczące wniosku i ugody
 9. Omówienie regulaminu windykacji w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie mieszkaniowej
 10. Działania dyscyplinujące dłużników do zapłaty od 7.11.2019 r.
 11. Jakość dokumentacji a postępowanie na etapie sądowym po zmianach prawnych
 12. Praktyczne problemy dotyczące postępowania gospodarczego w spółdzielniach mieszkaniowych
 13. Jak może „skorzystać” spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa zezmian postępowania:

- upominawczego

- nakazowego

- uproszczonego

14. Mediacja – zmiana w regulacji prawnej

15. Tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności – zmiany

16. Postępowanie zabezpieczające – konsekwencje, korzyści

17. Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać od listopada 2019?

18. Jako dochodzić zadłużenia od spadkobierców żeby się nie przedawniło?

19. Problemy dotyczące ochrony praw lokatorów po ostatnich zmianach:

- umowa najmu lokalu socjalnego

- pomieszczenia tymczasowe

- relacje z gminą

- sposób naliczenia i dochodzenia opłat w stosunku do osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego po zmianach prawnych

- odszkodowanie od gminy

20. Podsumowanie szkolenia

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.03.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót