01.09.2020
Zmiany dotyczące windykacji 15.09.2020

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Zmiany dotyczące windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – tarcze antykryzysowe, ustawa antyzatorowa, regulaminy, problemy,
praktyczne wyjaśnienia

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.09.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych występujących w sądzie

- głównych księgowych i pracowników zajmujących się naliczeniami opłat

- pracowników windykacji

- pracowników działów prawnych

 

Na szkoleniu zostaną omówione problemy praktyczne m.in.:

- jak powinna zmienić działania windykacyjne spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa

- regulamin windykacji w spółdzielni mieszkaniowej uwzględniający ostatnie zmiany prawne WZÓR W MATERIAŁACH

- regulamin windykacji we wspólnocie mieszkaniowej uwzględniający ostatnie zmiany prawne WZÓR W MATERIAŁACH

 

 Program szkolenia:

 1. Ostatnie zmiany dot. windykacji w tarczach antykryzysowych
 2. Ustawa antyzatorowa a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 3. Specyfika windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 4. Problemy dotyczące zmian kosztów sądowych
 5. Krótkie przypomnienie ostatnich zmian procedury cywilnej
 6. Nowe obowiązki prawne dotyczące windykacji spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
 7. Czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji po zmianach prawnych
 8. Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej
 9. Zawezwanie do próby ugodowej – zmiany dotyczące wniosku i ugody
 10. Omówienie regulaminu windykacji w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie mieszkaniowej
 11. Działania dyscyplinujące dłużników do zapłaty od 7.11.2019 r.
 12. Jakość dokumentacji a postępowanie na etapie sądowym po zmianach prawnych
 13. Praktyczne problemy dotyczące postępowania gospodarczego w spółdzielniach mieszkaniowych
 14. Jak może „skorzystać” spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa zezmian postępowania: - upominawczego, - nakazowego, - uproszczonego
 15. Mediacja – zmiana w regulacji prawnej
 16. Tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności – zmiany
 17. Postępowanie zabezpieczające – konsekwencje, korzyści
 18. Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać od listopada 2019?
 19. Jako dochodzić zadłużenia od spadkobierców żeby się nie przedawniło?
 20. Problemy dotyczące ochrony praw lokatorów po ostatnich zmianach:

- umowa najmu lokalu socjalnego

- pomieszczenia tymczasowe

- relacje z gminą

- sposób naliczenia i dochodzenia opłat w stosunku do osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego po zmianach prawnych

- odszkodowanie od gminy

21. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 08.09.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

 

Powrót