07.05.2020
Rozwiązanie problemów sm wywołanych kryzysem gospodarczym 02.06. Kraków

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Rozwiązanie problemów spółdzielni mieszkaniowych spowodowanych kryzysem gospodarczym

Szkolenie omawia działania Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej mające na celu ochronę interesu Spółdzielni Mieszkaniowych w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią i wykazanie należytego działania Zarządu Spółdzielni

Szkolenie odbędzie się w dniu 02.06.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

Program szkolenia:

1. Przykłady odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej związane z kryzysem gospodarczym

2. Finansowe skutki epidemii

3. Możliwości skorzystania spółdzielni mieszkaniowych ze środków pieniężnych „zewnętrznych”

4. Problemy z płynnością finansową

5. Zarządzanie finansami w kryzysie

6. Fundusze spółdzielni a płynność finansowa

7. Nadwyżka bilansowa

8. Plan gospodarczy a kryzys

9. Zwalnianie z opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali

10. Zwalnianie z czynszu najmu i dzierżawy

      - kompetencje do podjęcia decyzji

      - zasady zwalniania

      - wysokość zwolnienia

11. Zwalnianie z odsetek za opóźnienie w zapłacie

12. Rozwiązanie i renegocjacja umów najmu

       - ostatnie ograniczenia prawne

       - podstawowe cele Spółdzielni w relacji do najemców

13. Problemy z windykacją

14. Problemy z zawieraniem nowych umów

15. Wykonanie zawartych umów o roboty budowlane

16. Planowanie prac remontowo-budowlanych w kryzysie – nowe obowiązki prawne

17. Wynagrodzenia pracowników a sytuacja finansowa spółdzielni

18. PPK a ostatnie zmiany prawne

19. Pytania, dyskusja

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.05.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót