29.11.2019
Pracownicze Plany Kapitałowe 17.12.2019

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Pracownicy działu księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Pracownicze Plany Kapitałowe w spółdzielniach mieszkaniowych

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie obowiązkowe w spółdzielniach mieszkaniowych od:

- 01.07.2019 r.  (powyżej 250 pracowników);

- 01.01.2020 r. (dotyczy to pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników),

-  01.07.2020 r. (dotyczy to pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników),

- 01.01.2021 r.  (dotyczy to pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników),

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zasady tworzenia PPK w spółdzielniach mieszkaniowych

2. Co spółdzielnia mieszkaniowa jako pracodawca musi wiedzieć o PPK

      -  kiedy i dla jakich spółdzielni obowiązek utworzenia,

            •  ustawowe terminy,

            •  możliwości zwolnienia,

      -  procedura tworzenia PPK,

      -  dwa rodzaje umów tworzących łącznie PPK w spółdzielni mieszkaniowej,

      -  wpłaty do PPK,

      -  inne dopłaty w ramach PPK,

      -  niezbędne kroki do utworzenia PPK,

      -  czym kierować się wybierając usługodawcę PPK,

      -  skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK,

      -  obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy,

      -  rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK.

3. Zasady uczestnictwa w ramach PPK w spółdzielniach mieszkaniowych

      -  obligatoryjne członkostwo na start,

      -  kto, kiedy i jak musi/może się zapisać,

      -  wystąpienie z PPK. - konsekwencje,

      -  co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy,

      - sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód,

      -  kiedy i jak można dysponować środkami z PPK,

           •  przed 60 rokiem życia,

           •  po przekroczeniu 60 roku życia,

4. Los środków w PPK w spółdzielniach mieszkaniowych

      -  rodzaje wpłat,

      -  zachęty do inwestowania od państwa,

      -  zasady inwestowania,

      -  koszty zarządzania PPK – ustawowe limity,

      -  nadzór nad funkcjonowaniem PPK,

      -  sankcje.

5. Pracownicze plany kapitałowe a pracownicze programy emerytalne

6. Jak spółdzielnia może zrezygnować z PPK

7. PPK a Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej

8. PPK a ochrona danych osobowych

9. Podsumowanie

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.12.2019r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

 

Powrót