06.11.2019
PODATEK VAT 2019/2020 29.11.2019

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Pracownicy działu księgowego

Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

PODATEK  VAT 2019/2020 W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiany  wprowadzane  w 2019 i w 2020  roku w zakresie Podatku VAT

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. w TARNOWIE w Hotelu TARNOVIA ul. Kościuszki 10 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

 Program szkolenia:

1. Obowiązkowa podzielona płatność w spółdzielni mieszkaniowej– skomplikowane zapisy ustawowe obowiązujące już od 1 listopada 2019 roku:

- kogo dotyczy

- jakich transakcji dotyczy

- dodatkowe elementy faktury

- zasady liczenia kwoty do obowiązkowego MPP

- zmienione zasady korzystania z rachunku VAT

- konsekwencje finansowe na gruncie ustawy o VAT braku dokonania płatności przy zastosowaniu split payment pomimo takiego obowiązku

-jak unikać konsekwencji finansowych (sankcji) w przypadku popełnienia błędu

- jak rozliczać transakcje na przełomie października i listopada – odwrotne obciążenie czy mpp?

2. Nowa, zmieniona zasada odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy – już od 1 listopada 2019:

- poszerzenie przypadków odpowiedzialności solidarnej

- kogo dotyczy

- brakdolnego progu kwotowego transakcji

- nowezasady omijania odpowiedzialności

3. Faktura  do paragonuuchwalona przez sejm rewolucja w ustawie o vat – na co zwracać uwagę w praktyce działania spółdzielni mieszkaniowej

- znaczące ograniczenia w wystawianiu faktur do paragonów

- zakazy wystawiania faktur

- kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla wystawcy faktury

- kary za rozliczenie faktury pomimo zakazu dla odbiorcy faktury

- przepisy przejściowe (co z paragonami wystawionymi przed zmianą?)

4. Uchwalona zmiana definicji pierwszego zasiedlenia  skutkująca zmianą zasady stosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

5. Nowy wykaz podatników prowadzących działalność gospodarczą określony ustawą o VAT:

- kogo obejmuje nowy wykaz

- dane zamieszczane w wykazie

- aktualizacja danych

- wniosek o sprostowanie danych

- skutki nowego wykazu w działalności SM

6. Przypadki obowiązkowego dokonywania przelewu należności na rachunek bankowy wskazany w wykazie

- kogo dotyczy

-sposób ustalania na potrzeby nowego obowiązku limitu15.000 zł

7. Konsekwencje w podatku vat dokonania przelewu na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej

8. Wiążąca informacja podatkowa – po co o nią występować i w jakich przypadkach - komunikat Ministra Finansów

9. Nowy plik JPK_ VAT zamiast deklaracji –uchwalona zmiana:

- kto i kiedy musi składać nowy plik

- konsekwencje pomyłek

- w jakich przypadkach należy się kara 500 zł za błąd?

-nowe terminy w jakich należy poprawiaćpliki i błędy w ewidencji

- zmiana zasad ujmowania w plikufaktur wystawionych do sprzedaży zafiskalizowanej

10. Stawka VAT na usługi budowlane – nowelizacja ustawy od 1 listopada 2019

11. Nowa deklaracja VAT -7 – już za listopad 2019

12. Interpretacje  oraz orzeczenia sądowe zapadłe w ostatnim czasie a dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych, w tym m.in.:

- obciążania kosztami  wspólnot mieszkaniowych

- zasad odliczaniaVATprzy wydatkach związanych z działalnością mieszaną (wyrok NSA!!!!)

- media przy wynajmie pomieszczeń

- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu

Szkolenie poprowadzi: Pani Renata Marek

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  340 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 370 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 21.11.2019r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                   Zastępca Prezes Zarządu ds. bsf

                                                                                                                          mgr Jolanta Piskorz

 

Powrót