28.01.2021
księgi rachunkowe oraz podatki w sm w dniu 18.02.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Główny Księgowy,

Pracownicy działu księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości i stanowisko Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 20.11.2015 r. oraz ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT i VAT. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.02.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-15.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do internetu komputer z głośnikami lub słuchawki. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME

Program szkolenia:

A. Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

1. Elementy składowe sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej (jednostki mikro, jednostki małe, pozostałe).

2. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - aktualne orzecznictwo.

3. Wybrane zagadnienia związane z aktywami spółdzielni, w tym aktualne zasady księgowania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

4. Wybrane zagadnienia związane z pasywami spółdzielni, w tym: a) prezentacja funduszy własnych spółdzielni, b) zgodność wartości bilansowej (netto) środków trwałych z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym, c) fundusz remontowy.

5. Rachunek zysków i strat spółdzielni:

a) wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości, z uwzględnieniem uchwał zarządu ws podziału na nieruchomości,

b) wynik na działalności pozostałej,

c) pożytki,

d) zasady ujęcia przychodów i kosztów na właściwych kontach wynikowych, w tym zasady rozliczania mediów - rozliczanie - ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2020 i ujęcie podatkowe,

e) uwzględnienie nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku ubiegłego i wyłączenie nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodzącej na rok następny.

6. Ustalanie dochodu podatkowego CIT, w tym zwolnienie z podatku dochodowego dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym przychody z opłat od osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.

7. Mały podatnik, a stawka podatku 9%.

8. Informacja dodatkowa - wymagane informacje w spółdzielni mieszkaniowej.

9. Zatwierdzanie rsf, w tym uchwała o podziale nadwyżki bilansowej.

10. Wybrane zagadnienia z podatku PIT i VAT w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym

A. aktualne orzecznictwo i interpretacje KIS.

B. Skutki podatkowe i finansowe związane z rozwiązaniami w sprawie COVID, w tym ujęcie księgowe w 2020 r. dotyczące wsparcia ZUS w ramach tarczy finansowej.

C. Podatek od towarów i usług, w tym:

1) biała lista podatników i obowiązkowa podzielona płatność (split payment) i sankcje za jego niestosowanie oraz odpowiedzialność solidarna sprzedawcy i nabywcy.

2) faktury uproszczone.

3) nowy JPK_VAT od 1.10.2020 r.

4) sankcje karno - skarbowe

5) zmiany VAT w 2020 r.

6) SLIM VAT - uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT, w tym:

- zmiany w zakresie faktur korygujących,

- wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,

- wydłużony czas na odliczenie podatku naliczonego.

Szkolenie poprowadzi: Pani Ewa Hrebin - ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym dla spółdzielni mieszkaniowych.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.02.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Prezesa Zarządu

Aneta Piękoś

Powrót