24.03.2020
Informacja dotycząca walnych zgromadzeń i przeglądów okresowych

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią COVID- 19 i sygnalizowanymi problemami dotyczącymi przeprowadzania obecnie lub w najbliższym czasie walnych zgromadzeń oraz terminami przeglądów okresowych stanu technicznego budynków przesyłamy następujące informacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych:

1) W związku z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. Mając na uwadze powyższe, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  walne zgromadzenia w spółdzielniach winny zostać przełożone na późniejszy termin, tj. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
2) W obecnej sytuacji Ministerstwo zamieściło też na stronie komunikat dotyczący przeglądów okresowych:  https://www.gov.pl/web/rozwoj/terminy-okresowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych


Z poważaniem,
Eliza Chojnicka
Zastępca dyrektora departamentu
Zastępca Dyrektora (ZD 2)
Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Rozwoju
tel. 522 53 03
Eliza.Chojnicka@mr.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj

Powrót