Aktualności

24.05.2021 Konferencja wyjazdowa w dniach 21-23.06.2021

Konferencja w zakresie zawodowego kompendium wiedzy, które musi posiadać współczesny spółdzielca.

Więcej
10.05.2021 Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2021. Szkolenie w dniu 28.05.

Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2021 – ostatnie zmiany prawne

Więcej
28.04.2021 Zmiany dotyczące rozliczeń ciepła. Szkolenie w dniu 21.05.2021

Rewolucyjne zmiany z 2021 r. dotyczące rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych

Więcej
23.03.2021 Działalność spółdzielni w czasie epidemii w dniu 19.04.

Działalność spółdzielni w czasie epidemii w dniu 19.04.

Więcej
08.03.2021 Użytkowanie budynków mieszkalnych w dniu 08.04.2021

Bezpieczeństwo użytkowania budynków mieszkalnych, placów zabaw oraz terenów przyległych (okresowe kontrole i przeglądy obiektów budowlanych)

Więcej
01.03.2021 Członkostwo i prawa do lokali w sm w dniu 24.03.

Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

Więcej
25.02.2021 Prawo pracy, RODO, fundusze socjalne w sm w dniu 15.03.

Prawo pracy, RODO, fundusze socjalne w spółdzielni mieszkaniowej

Więcej
05.02.2021 Zmiany statutu i regulaminów 2021 w dniu 22.02.2021

Zmiany statutu i regulaminów 2021 w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej - praktyczne warsztaty, orzecznictwo, najczęstsze błędy

Więcej
28.01.2021 księgi rachunkowe oraz podatki w sm w dniu 18.02.2021

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości i stanowisko Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 20.11.2015 r. oraz ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT i VAT. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

Więcej
25.01.2021 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE w dniu 08.02.2021

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W CZASIE EPIDEMII ZMIANY USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI

Więcej