Aktualności

24.03.2020 Informacja dotycząca walnych zgromadzeń i przeglądów okresowych

W związku z epidemią COVID- 19

Więcej
16.03.2020 APEL DO SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH

W związku z licznymi zapytaniami Zarząd MZRSM informuje:

Więcej
21.02.2020 Zmiany dotyczące windykacji 24.03.2020

SZKOLENIE ODWOŁANE

Więcej
31.01.2020 Planowanie i kalkulacja kosztów eksploatacji 03.03.2020

Planowanie i kalkulacja kosztów eksploatacji, kalkulacja opłat, rozliczenie mediów.

Więcej
16.01.2020 Konferencja w Zakopanem w dniach 24-26.02.2020

Konferencja organizowana dla zarządów, kierowników działów i pracowników spółdzielni mieszkaniowej

Więcej
16.01.2020 Organizacja Walnego Zgromadzenia 2020r. 11.02.2020

Zmiany w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia 2020 - najnowsze orzecznictwo, RODO

Więcej
19.12.2019 BDO-objaśnienie Ministra Klimatu

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne

Więcej
19.12.2019 Ochrona danych osobowych 21.01.2020r

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Więcej
19.12.2019 PROCES INWESTYCYJNY 14.01.2020r

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Więcej
29.11.2019 Pracownicze Plany Kapitałowe 17.12.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe w spółdzielni mieszkaniowej

Więcej