Aktualności

10.08.2020 UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE TYPU „E” i „D” dla grupy I, II, III 18.09.2020

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE TYPU „E” i „D” dla grupy I, II i III

Więcej
29.07.2020 Zmiana terminu! Archiwizowanie dokumentów w spółdzielniach i wspólnotach

Szkolenie z 17.08. zostało przeniesione na 28.08. pozostałe warunki nie ulegają zmianie

Więcej
23.07.2020 Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej 2020 20.08. Kielce

Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej 2020

Więcej
07.07.2020 Problemy SM w działalności techniczno-eksploatacyjnej 30.07. Kraków

Nowe problemy w działalności techniczno-eksploatacyjnej spółdzielni mieszkaniowej

Więcej
17.06.2020 Wyrok Trybunału Konstytucyjn. z 10.06.2020 r. 03.07.Kraków

Planowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ostatnie nowelizacje Prawa spółdzielczego

Więcej
03.06.2020 Zmiany w zakresie Walnego Zgromadzenia 2020r. 23.06.

Zmiany w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia 2020r.

Więcej
22.05.2020 Zmiana godziny szkolenia! rozpoczynamy o godz. 9.00 w dniu 02.06.

Zmiany w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia 2020

Więcej
07.05.2020 Rozwiązanie problemów sm wywołanych kryzysem gospodarczym 02.06. Kraków

Szkolenie omawia działania Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej mające na celu ochronę interesu Spółdzielni Mieszkaniowych w czasie kryzysu gospodarczego

Więcej
02.04.2020 Uprawnienia dla Spółdzielni w ramach tarczy antykryz.

podstawowe uprawnienia z których mogą skorzystać Spółdzielnie dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych.

Więcej
30.03.2020 Pismo KRS skierowane do Prezydenta RP oraz odpowiedź Kancelarii

Apel o wdrożenie proponowanych rozwiązań antykryzysowych dotyczących spółdzielczości(objęcie działaniami antykryzysowymi wszystkich branż spółdzielczości polskiej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż)

Więcej