06.07.2021
Zmiany prawne od lipca 2021, szkolenie w dniu 16.07.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej,

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Zmiany prawne od lipca 2021 oraz planowana nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, organizacja walnych zgromadzeń

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.07.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Program szkolenia:

  1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki, zasady działania i kary spółdzielni mieszkaniowych
  2. Ustawa z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych – zmiany od lipca i października 2021r.

          - elektroniczna deklaracja członkowska – złożenie przez kandydata i przyjęcie przez spółdzielnię mieszkaniową, elementy;

          - nowe obowiązki i praktyczne wskazówki spółdzielni mieszkaniowych związane z doręczeniami elektronicznymi

         - zasady doręczeń elektronicznych

          - sankcje za niewdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych

       3. Utrata członkostwa po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego – zmiany od czerwca 2021 r. - jakie działania musi podjąć spółdzielnia mieszkaniowa

       4. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2021 - stan prawny lipiec 2021 oraz planowane zmiany

       5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali – najnowsze informacje

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 14.07.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

Powrót