28.04.2021
Zmiany dotyczące rozliczeń ciepła. Szkolenie w dniu 21.05.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Rewolucyjne zmiany z 2021 r. dotyczące rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.05.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-14.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

 

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania. Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Na szkoleniu zostaną omówione:

- nowe obowiązki dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS oraz zarządców nieruchomości dotyczące rozliczeń ciepła

- zagrożenia wynikające z nowych zmian

- harmonogram koniecznych działań

- praktyczne wskazówki i problemy dotyczące zmian

Program szkolenia:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
 2. Nowe obowiązki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS oraz zarządców nieruchomości
 3. Zakres zmian
 4. Terminy wejścia w życie zmian
 5. Porównanie starych i nowych przepisów
 6. Problemy stosowania nowych przepisów
 7. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 8. Zasady przekazywania informacji na temat kosztów
 9. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 10. Zmiany wyposażenia lokali w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 11. Obowiązek zdalnego odczytu
 12. Rewolucyjna zmiana dotycząca oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 13. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła
 14. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji
 15. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku – obowiązek raz w roku czy raz w miesiącu?
 16. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
 17. Odpowiedzialność i kary
 18. Jak korzystnie wdrożyć zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i TBS-ach
 19. Najnowsze orzecznictwo dotyczące rozliczeń ciepła

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17.05.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

Powrót