12.10.2023
Zjazdy przedkongr. - 23.10.2023 Tarnów, 24.10.2023 Staszów

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów;

Zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 648),
 2. uchwały Nr 17/2019 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia
  18.12. 2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości,
 3. uchwały Nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia
  29.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby  delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

zwołuje

na dzień 23.10.2023r. Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości oraz wypracowania stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do węzłowych problemów zawartych w tezach programowych VII Kongresu Spółdzielczości.

Zjazd obradować będzie w: Hotelu TARNOVIA ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

Początek obrad o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad Zjazdu przedkongresowego:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Prezydium Zjazdu.
 5. Powołanie Komisji Zjazdu:

           - Mandatowej,

           - Uchwał i Wniosków,

           - Wyborczej,

           - Skrutacyjnej.

       6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

       7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

       8. Dyskusja.

       9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

      10. Sprawy wniesione.

      11. Ogłoszenie wyników wyborów.

     12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

     13. Zakończenie obrad.

Informujemy, że materiały do pkt. 3 i 6 porządku obrad są do pobrania na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci

Opłata zjazdowa w wysokości 246,00 zł brutto od delegata obejmuje koszty związane z:

- wynajmem sali, cateringiem, kosztami obsługi i organizacji.

 

Kwota 246,00 zł powinna być wpłacona na konto MZRSM Bank PKO BP   nr konta: 85 1020 4955 0000 7802 0206 9607 w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2023r.

Warunkiem dopuszczenia wybranego przedstawiciela spółdzielni do udziału w Zjeździe przedkongresowym jest:

Potwierdzenie udziału delegata w Zjeździe należy przesłać do dnia 18.10.2023r.  na adres kontakt@mzrsm.pl

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów;

Zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 648),
 2. uchwały Nr 17/2019 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia
  18.12. 2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości,
 3. uchwały Nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia
  29.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby  delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

zwołuje

na dzień 24.10.2023r. Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości oraz wypracowania stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do węzłowych problemów zawartych w tezach programowych VII Kongresu Spółdzielczości.

Zjazd obradować będzie w: Hotelu LORD ul. Nasienna 8, 28-200 Staszów

Początek obrad o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad Zjazdu przedkongresowego:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Prezydium Zjazdu.
 5. Powołanie Komisji Zjazdu:

           - Mandatowej,

          - Uchwał i Wniosków,

          - Wyborczej,

          - Skrutacyjnej.

       6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

       7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

       8. Dyskusja.

       9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

      10. Sprawy wniesione.

      11. Ogłoszenie wyników wyborów.

      12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

      13. Zakończenie obrad.

Informujemy, że materiały do pkt. 3 i 6 porządku obrad są do pobrania na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci

Opłata zjazdowa w wysokości 246,00 zł brutto od delegata obejmuje koszty związane z:

- wynajmem sali, cateringiem, kosztami obsługi i organizacji.

Kwota 246,00 zł powinna być wpłacona na konto MZRSM Bank PKO BP   nr konta: 85 1020 4955 0000 7802 0206 9607 w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2023r.

Warunkiem dopuszczenia wybranego przedstawiciela spółdzielni do udziału w Zjeździe przedkongresowym jest:

Potwierdzenie udziału delegata w Zjeździe należy przesłać do dnia 18.10.2023r.  na adres kontakt@mzrsm.pl

Powrót