09.01.2018
ZEBRANIE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ 2018 w dniu 24.01.2018

Prezes Zarządu,

Główny Księgowy

Spółdzielni Mieszkaniowej

wg. rozdz.

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt:

ZEBRANIE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ 2018 PO ZMIANIE USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI  ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Szkolenie:

- pozwoli przygotować zebranie ogółu właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej po zmianie ustawy o własności lokali

- wskaże jak opracować niezbędne dokumenty zgodnie z nowymi zasadami

- w materiałach wzór zawiadomienia, projektów uchwał, listy obecności, karty do głosowania

- wyjaśni jak przygotować głosowanie nad uchwałami żeby nie zostały zaskarżone

- wskaże jak prowadzić zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami

- szkolenie ma charakter warsztatów, na których uczestnicy biorą czynny udział

- powstawanie wspólnot w spółdzielniach mieszkaniowych

- przejmowanie do zarządzania wspólnot przez spółdzielnie mieszkaniowe

- czynności konieczne w przypadku rozpoczęcia zarządzania nieruchomością

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 24.01.2018 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24 o godz. 1000, Przewidywany czas zakończenia szkolenia o godz. 15.00

Program szkolenia:

1. Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o własności lokali

2. Rozpoczęcie zebrania – listy obecności, karty do głosowania, protokół po zmianie przepisów

3. Udzielenie absolutorium z działalności Zarządu Wspólnoty za rok 2017 r. 

4. Przyjęcie rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną za rok 2017 – podjęcie uchwały uwzględniającej obowiązujące  przepisy.

5. Przedstawienie i przyjęcie projektu planu gospodarczego i planu remontów na rok 2018 – podjęcie uchwały. 

6. Ustalenie zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na rok 2018 – podjęcie uchwały na podstawie nowych przepisów. 

7. Przyjęcie rozliczenia funduszu remontowego za rok 2017.– podjęcie uchwały. 

8. Ustalenie zaliczki na fundusz remontowy na rok 2018 – podjęcie uchwały.

9. Inne uchwały we wspólnocie a zmiana przepisów.

10.Nadzór właścicielski a nowelizacja ustawy o własności lokali.

11. Zaskarżanie uchwał a nowelizacja ustawy o własności lokali.

12. Konsekwencje zmian w stosunku do  spraw organizacyjnych we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach mieszkaniowych.

13. Zasady wyodrębniania się wspólnot w spółdzielniach mieszkaniowych

14. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych jako zarządców nieruchomości

15. Przejmowanie do zarządzania wspólnot mieszkaniowych z zewnątrz

16. Czynności konieczne do podjęcia przez wspólnoty mieszkaniowe po nowelizacji ustawy o własności lokali

17. Odpowiedzialność za wnoszenie opłat do wspólnoty

18. Prowadzenie windykacji po nowelizacji ustawy o własności lokali.

19. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie poprowadzi:

Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17.01.2018r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót