04.02.2022
Zarząd i Rada Nadzorcza w 2022r. w sm szkolenie w dniu 18.02.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Zarząd i Rada Nadzorcza  w 2022r. w spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.02.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

W programie szkolenia m.in.:

 1. WZORY:
 1. wskazówki dotyczące ochrony interesów Zarządu
 2. nowe wytyczne w zakresie przygotowania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 3. błędy dotyczące wyborów Rady Nadzorczej
 4. mieszane oddanie głosów przez Zarząd i Radę Nadzorczą
 5. obliczanie kworum.

Program szkolenia:

 1. Zmiana Prawa spółdzielczego w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 2. Uprawnienie członka rady nadzorczej lub członek zarządu żądania zwołania posiedzenia
 3. Wymogi wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka rady nadzorczej lub członek zarządu
 4. Skutki nie zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu po złożonym wniosku
 5. Nowe tryby podejmowania uchwał
 6. Obliczanie kworum
 7. Zagrożenia zmian prawnych
 8. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawo spółdzielcze w zakresie działania organów spółdzielni
 9. Problemy w zmianie Statutu i regulaminów przez Zarząd i Radę Nadzorczą  po zmianie prawa
 10. Nowe prawa i obowiązki członka spółdzielni wpływające na działalność organów
 11. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
 12. Struktura i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
 13. Zasady reprezentacji spółdzielni przez Zarząd i pełnomocników
 14. Zakres działania i kompetencje Rady Nadzorczej w świetle nowych przepisów  i najnowszego orzecznictwa
 15. Odpowiedzialność karna i cywilna Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pełnomocników
 16. Zmiana regulaminów w celu dostosowania do nowych przepisów
 17. Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 14.02.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót