02.09.2022
zaproszenie na Konferencję organizowaną w dniach 10-12.10.2022r

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na Konferencję w zakresie zawodowego kompendium wiedzy, które musi posiadać współczesny spółdzielca. Podczas wykładów zostaną omówione najnowsze zmiany prawne w spółdzielni mieszkaniowej m.in.:

W trakcie konferencji będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12.10.2022r. w Hotelu "NAWIGATOR"  ul. Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica


Rozpoczęcie Konferencji w dniu 10.10.2022r. o godz. 13.00 (obiad)

Konferencję poprowadzi - Radca Prawny Dariusz Wociór.

 

Program Konferencji:

  1. Projekty ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali – najnowsze informacje,
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki, zasady działania i kary spółdzielni mieszkaniowych,
  3.  Sygnaliści w spółdzielniach mieszkaniowych,
  4. Ustawa z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych – zmiany

       5. Utrata członkostwa po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego – zmiany od czerwca 2021 r. - jakie działania musi podjąć spółdzielnia mieszkaniowa,

       6. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2022/23

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (szkolenie obejmuje 15 godzin).

Odpłatność za uczestnictwo w  Konferencji od 1 osoby w pokoju dwuosobowym wynos 1.700,00 zł + VAT (23%), dopłata do pokoju 1-osobowego (2 noclegi) to 300,00 zł + VAT (23%)

O możliwości pobytu w pokoju jednoosobowym będzie decydowała kolejność zgłoszeń!

 

Szczegółowy program zostanie przedstawiony pierwszego dnia Konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 03.10.2022r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót