15.07.2022
WZ po uchyleniu art 90 i 90a szkolenie w dniu 21.07.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

WALNE ZGROMADZENIE PO UCHYLENIU ART. 90 I 90A USTAWY Z 31 MARCA 2020 R.  USTAWĄ Z 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SPOSOBU FINANSOWANIA PROGRAMÓW MIESZKANIOWYCH

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.07.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORY:

 

W programie szkolenia m.in.

 

Program szkolenia:

 1. 4 interpretacje art. 25, 42 i 45 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
 2. Korzystne dla spółdzielni interpretacje zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 3. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 4. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 5. Zasady zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 6. Kadencja Rady Nadzorczej po uchyleniu art. 90 i 90a
 7. Jakie uchwały powinny być podjęte po uchyleniu art. 90 i 90a
 8. Porządek obrad i zawiadomienie o WZ po uchyleniu art. 90 i 90a
 9. Jak zwołać WZ za 3 lata
 10. Jak prezentować sprawozdania za 2019, 2020 i 2021 po uchyleniu art. 90 i 90a
 11. Czy można połączyć uchwały Walnego Zgromadzenia za 2019, 2020 i 2021 po uchyleniu art. 90 i 90a
 12. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a

      13. Przebieg Walnego Zgromadzenia (w tym Walne w częściach) po uchyleniu art. 90 i 90a

      14.  Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a w sprawach:

      15. Zaskarżenie  uchwał

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20.07.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub  e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót