07.09.2016
VI Kongres Spółdzielczości

Województwo Małopolskie

Województwo Podkarpackie

Województwo Świętokrzyskie

Zaproszenie na zjazd przedkongresowy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych:

Zaproszenie na zjazd przedkongresowy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych:

Zaproszenie na zjazd przedkongresowy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych:

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

Tezy programowe na VI Kongres Spółdzielczości: Tezy programowe na VI Kongres Spółdzielczości: Tezy programowe na VI Kongres Spółdzielczości:

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

.PDF (kliknij aby pobrać)

 

Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego zwołanego w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości: Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego zwołanego w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości: Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego zwołanego w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości:
.PDF (kliknij aby pobrać) .PDF (kliknij aby pobrać) .PDF (kliknij aby pobrać)
Powrót