07.02.2022
Utrzymanie obiektów budowlanych szkolenie w dniach 28.03. i 30.03.2022r

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle przepisów Prawa budowlanego i Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.03.2022r. I część i w dniu 30.03.2022r. II część za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-14.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Program szkolenia:

Część I

 1. Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektu.
 2. Wymagania podstawowe obiektów budowlanych.
 3. Ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych – obowiązki zarządcy i najemców.
 4. Rodzaje kontroli, których wykonanie zgodnie z Prawem budowlanym powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu.
 5. Obowiązek kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji wynikający z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 6. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektu po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości.
 7. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 8. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego oraz osób dokonujących kontroli okresowych – przepisy karne.  
 9. Sankcje grożące za naruszenie ustawowych obowiązków związanych z kontrolami. Podstawa wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie.

Część II

 1. Planowanie napraw i remontów jako realizacja zaleceń z kontroli okresowych.
 2. Wymagania ustawowe dot. realizacji robót oraz ich dokumentowanie. 
 3. Działania organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego.
 4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – legalna i z naruszeniem przepisów.
 5. Świadectwo charakterystyki energetycznej.
 6. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji przez właścicieli/ zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Szkolenie poprowadzi: Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Anna Tarczyńska-Gałaś – wieloletni Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, która obecnie prowadzi szkolenia m.in. dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Polskiego Związku Inżynierów i techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

 

Odpłatność za dwie części szkolenia wynosi:

- 600,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 650,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 18.03.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót