13.09.2022
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw szkolenie w dniu 28.09.2022r.

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarządcy Nieruchomości

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, „dotacje” i problemy dot. rozliczenia ciepła

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.09.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Na szkoleniu:

Program szkolenia:

 1. Sytuacja na rynku węgla i gazu a koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 2. Jakie „dotacje” przysługują spółdzielniom i wspólnotom w związku ze znaczącym wzrostem cen węgla i gazu?
 3. Jak zabezpieczyć spółdzielnię i wspólnotę przed utratą płynności finansowej w związku z wzrostem kosztów ciepła?
 4. Dodatek osłonowy;
 5. Dodatek węglowy;
 6. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 7. Zasady i tryb ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej;
 8. Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 9. Zasady i tryb ustalania limitu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata;
 10. Zasady i tryb ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 11. Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 12. Właściwość organów wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych;
 13. Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi;
 14. Wzór regulaminu rozliczeń co i cw dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej;
 15. Zasady opracowania regulaminu rozliczeń ciepła po zmianach prawa energetycznego;
 16. Obowiązkowe elementy regulaminu rozliczeń ciepła;
 17. Dodatkowe ważne elementy regulaminu rozliczeń ciepła;
 18. Czego nie wprowadzać do regulaminu rozliczeń ciepła;
 19. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska a regulamin rozliczeń ciepła;
 20. Kryteria nieopłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników w regulaminie;
 21. Wytyczne podziału kosztów w regulaminie rozliczeń;
 22. Współczynniki wyrównawcze położenia lokali w bryle budynku w regulaminie;
 23. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS w regulaminie;
 24. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze w regulaminie;
 25. Obowiązek zdalnego odczytu w regulaminie;
 26. Odpowiedzialność i kary
 27. Zasady sporządzania obowiązkowej oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w podzielniki, ciepłomierze i wodomierze – WZÓR W MATERIAŁACH;
 28. Jak zabezpieczyć interes spółdzielni i wspólnoty w przypadku podważenia rozliczenia ciepła na etapie przedsądowym i sądowym.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.09.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót