16.09.2016
Szkolenie dla Zarządców Nieruchomości

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie wzorem lat ubiegłych serdecznie zaprasza na szkolenie kierowane do

ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, ADMINISTRATORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH, KIEROWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szkolenie to jest kontynuacją kursu dla zarządców nieruchomości podnoszącym kwalifikacje osób zarządzających i administrujących zasobami mieszkaniowymi.

Naszym celem jest głównie próba utrzymania ciągłości wysokiej jakości funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości i administratora w nowych realiach po deregulacji. Szczególnie zależy nam na tym by nie dopuścić do obniżenia rangi tego zawodu.

Spotkanie to będzie miało na celu omówienie nowelizacji przepisów, projektów ustaw, proponowanych zmian, rozstrzyganie problemów z praktyki uczestników, wspólną wymianę doświadczeń z udziałem firm świadczących profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi.

Ponadto tematyka będzie obejmować m.in. zagadnienia:

 

Wycinka drzew i krzewów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – ostatnie i planowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody:

 

 1. Ostatnie i planowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 2. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w świetle przepisów ustawy 
  mieszkaniowych.
 3. Ocena oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie zezwolenia.
 4. Zasady naliczania i pobierania opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 5. Rozłożenie opłaty na raty oraz przesunięcie terminu płatności.
 6. Ustalanie kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty bez zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
 7. Wydawanie zezwoleń oraz pobieranie kar pieniężnych na terenach nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.
 8. Nowe obowiązki dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

 

Ochrona danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz przez podmioty zarządzające nieruchomościami - praktyczne wskazówki, najnowsze wytyczne GIODO:

 

 1. Problemy prawne ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych.
 2. Katalog danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
 3. Przykłady zbiorów danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz podmiotach zarządzających nieruchomościami, a ich rejestracja (kiedy, gdzie, jak) i ochrona.
 4. Na czym polega przetwarzanie danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
 5. Spółdzielnia i wspólnota jako administrator danych osobowych i jej obowiązki w tym zakresie.
 6. Obowiązki Zarządu Spółdzielni, Zarządu Wspólnoty i zarządcy nieruchomości.
 7. GIODO i jej kompetencje – nadzór i kontrola.
 8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach.
 9. Przepisy karne.
 10. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

Przewidujemy konsultacje i dyskusje panelowe, pozwalające na wyjaśnianie nurtujących Państwa pytań z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla przedstawicieli zawodów rynku nieruchomości spotkaniu, które będzie okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy o najnowszych trendach w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz dalszej integracji zarządców.

Zachęcając do udziału w szkoleniu będzie może skorzystać również z różnych form wypoczynku.

 

Kurs odbędzie się w dniach 12-14.10.2016 r. w Kompleksie BESKID w Spytkowicach, Spytkowice 135a. Rozpoczynamy wspólnym obiadem o godz. 1200 w pierwszym dniu spotkania, a zakończymy śniadaniem w ostatnim dniu.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Odpłatność za kurs wynosi 790,00 zł + VAT.

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do biura MZRSM w terminie do 05.10.2016 r. na kartach zgłoszeń będących załącznikiem do niniejszej oferty łącznie z potwierdzeniem dokonania przelewu za udział w kursie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w ośrodku o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu Kursu można uzyskać w Biurze MZRSM po nr tel. 14/ 626 09 90 lub 14/ 627 35 80 w godz. 800 do 1500.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez poinformowania na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia nie upoważnia Związku do zwrotu kosztów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Prezes Zarządu
Małopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie

mgr Marek Juszkiewicz

Powrót