10.06.2021
Rozliczenia ciepła po zmianach; szkolenie w dniu 02.07.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Rozliczenia ciepła po zmianach w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska i Prawem energetycznym – wzór obowiązkowej oceny w materiałach

Szkolenie odbędzie się w dniu 02.07.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Na szkoleniu:

Program szkolenia:

 1. Zasady sporządzania obowiązkowej oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w podzielniki, ciepłomierze i wodomierze – WZÓR W MATERIAŁACH.
 2. Omówienie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
 3. Wytyczne określenia technicznej możliwości zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów lub wodomierzy.
 4. Kryteria nieopłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników.
 5. Wytyczne podziału kosztów w regulaminie rozliczeń.
 6. Współczynniki wyrównawcze położenia lokali w bryle budynku
 7. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska a Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
 8. Terminy wejścia w życie zmian i ich zakres.
 9. Problemy stosowania nowych przepisów.
 10. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.
 11. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze.
 12. Obowiązek zdalnego odczytu.
 13. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła.
 14. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji.
 15. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim. użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku w ustawie i rozporządzeniu.
 16. Odpowiedzialność i kary.
 17. Jak korzystnie wdrożyć zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i TBS-ach.
 18. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące rozliczeń ciepła.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28.06.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

 

 

Powrót