16.08.2018
RODO - sprawy pracownicze 06.09 Kraków

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy, Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych zaprasza na cykl szkoleń poświęconych stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych i RODO w obszarach działania spółdzielni mieszkaniowych. Uwzględniając zakres w jakim należy stosować nowe przepisy, szkolenia zostały podzielone na dwa panele – dokładna tematyka została przedstawiona poniżej. Aby ułatwić Państwu udział w szkoleniach, tematyka będzie omawiana w Krakowie i w Rzeszowie.

I    panel:

Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie RODO oraz ustawy z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, a w tym następujące kwestie istotne dla spółdzielni mieszkaniowych:

       3. Budowanie świadomości ochrony danych osobowych,

       4. Inspektor ochrony danych osobowych w spółdzielni- obowiązek czy uprawnienie?

       5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności firmom odczytującym mierniki ciepła czy usuwającym awarie,

       6. Omówienie bieżących problemów spółdzielni mieszkaniowych związanych z ochroną danych osobowych,

       7. Przedstawienie informacji z Urzędu Ochrony Danych Osobowych o planowanych kontrolach i zasadach i przeprowadzania,

       8. Przypomnienie Zasady ochrony danych osobowych w biurowości, w tym zasady przechowywania danych papierowych i elektronicznych.

Dochodzenie roszczeń przez i przeciwko Spółdzielni mieszkaniowej.

Zasady dochodzenia roszczeń  z podziałem na roszczenia pracownicze i cywilnoprawne, takie jak o zapłatę od dłużników, eksmisje, sprawy majątkowe, spadkowe, zarządzanie lokalami zmarłych członków, zwracanie się do sądu o zgodę na wejście czy remont lokalu zmarłego członka,

Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych w szczególności w aspekcie ochrony danych osobowych.

Omówienie przepisów dotyczących członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, wpływu RODO na relacje członek – spółdzielnia, ujawniania danych członków spółdzielnia podmiotom trzecim, prawo do informacji a ochrona danych osobowych.

Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie (I panel) odbędzie się w dniu:

- 28.08.2018r. KRAKÓW, sala w Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie ul. Witosa 39. Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00, zakończenie godz. 14.00

- 30.08.2018r.  ŚWILCZA koło RZESZOWA w Hotel „NOWY DWÓR” Świlcza 146E, 36-072 Świlcza / k. Rzeszowa. Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00, zakończenie godz. 14.00

 

II   panel:

Wdrożenie RODO  a zatrudnianie Pracowników

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Definicje
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, z nakierowaniem na kwestie istotne dla pracodawcy,
 4. Obowiązki pracodawcy jako Administratora danych, w tym klauzule informacyjne ze wzorami, realizowanie praw osób, których dane są przetwarzane,
 5. Dane osobowe w procesie rekrutacji,
 6. Jakich danych możemy żądać od pracowników? Konsekwencje odmowy podania danych na żądanie pracodawcy,
 7. Zasady prowadzenia akt osobowych i ich udostępniania a RODO,
 8. Dostosowanie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności do nowych zasad ochrony danych,
 9. Przetwarzanie danych pracownika wynikających z orzeczeń sądowych (np. egzekucje komornicze),
 10. Przetwarzanie wizerunku pracownika, w tym identyfikatory, zdjęcia w Internecie, Intranecie czy gablotach,
 11. Monitoring wizyjny,
 12. Monitoring komputerów, poczty, telefonów, samochodów (gps),
 13. Uprawnienia kontrolne pracodawcy, w tym badanie alkomatem, przeszukiwanie osób i rzeczy,
 14. Przetwarzanie danych wrażliwych z zaświadczeń lekarskich,
 15. Przetwarzanie danych związanych z uprawnieniami socjalnymi,
 16. Prawo związków zawodowych do informacji a ochrona danych osobowych,

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- praktyczne aspekty prawne, w tym ubezpieczeniowe i podatkowe

Szkolenie obejmuje swoim zakresem rodzaje umów zawieranych z pracownikami oraz zleceniobiorcami wraz z regulacją dotyczącą wynagrodzeń, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, płacenia składek i wpłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czasu pracy oraz konsekwencji prawnych naruszenia przepisów.

Najnowsze zamiany w prawie pracy, przepisy, interpretacje, orzecznictwo, zagadnienia praktyczne.

Szkolenie (II panel) odbędzie się w dniu:

- 06.09.2018r. KRAKÓW, sala w Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie ul. Witosa 39. Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00, zakończenie godz. 14.00

- 07.09.2018r.  ŚWILCZA koło RZESZOWA w Hotel „NOWY DWÓR” Świlcza 146E, 36-072 Świlcza / k. Rzeszowa. Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00, zakończenie godz. 14.00

Szkolenie poprowadzą:

Pani Karolina Gonet-Szwarga i Pan Sławomir Zabłocki – Sędziowie Sądu Rejonowego, wykładowcy współpracujący ze Związkiem.

Wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych . Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do Biura Związku.

 

Odpłatność za każdy panel szkolenia wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

PROMOCJA CENOWA:

- jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa będzie brała udział w dwóch panelach otrzyma cenę:

300 zł + VAT od osoby za każde szkolenie – dotyczy sm – członków Związku

340 zł + VAT od osoby za każde szkolenie – dotyczy sm niezrzeszonych.

- jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na jeden panel szkoleniowy więcej niż 2 osoby otrzyma cenę:

310 zł + VAT od osoby za każde szkolenie – dotyczy sm – członków Związku

350 zł + VAT od osoby za każde szkolenie – dotyczy sm niezrzeszonych.

Promocje nie łącza się ze soba.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24.08.2018r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

Powrót