07.10.2016
Rewolucyjne Zmiany w Prawie Wodnym

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza Prezesów i członków zarządów, kierowników administracji, pracowników sm oraz lustratorów na szkolenie.

REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE WODNYM

Nowe prawo wodne 2016 r. – zmiana filozofii zarządzania wodami w Polsce.

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 18.10.2016 r. w TARNOWIE w Sali Konferencyjnej Hotelu „TARNOVIA” ul. Kościuszki 10 o godz. 10.00

Szczegółowy program szkolenia obejmuje:

 1. Nowa filozofia zarządzania wodami w Polsce – obowiązki wynikające z pełnego wdrożenia V Ramowej Dyrektywy Wodnej UE
 2. Historia zmian prawa wodnego w Polsce
  1. prawo wodne z 1974 r. – okres obowiązywania 1974 – 2001 r.,
  2. prawo wodne z 2001 r. – okres obowiązywania 2001 – 2016 r.,
  3. prawo wodne z 2016 r.
 3. Kalendarium projektów prawa wodnego w 2016 r. i główne różnice w opublikowanych projektach.
 4. Przyjęty tryb zmian prawa wodnego.
 5. Główne założenia nowej konstytucji wodnej w Polsce – zmiany rewolucyjne:
  1. zarządzanie wodami zlewniowe zarówno w zakresie nadzoru, jak i użytkowania i gospodarowania wodami,
  2. nowe Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” i jego zadania,
  3. nowy system opłat za szczególne korzystanie z wód – opłaty za usługi wodne,
  4. nowy system wyznaczania aglomeracji ściekowej.
 6. Konsekwencje wejścia w życie nowego Prawa wodnego:
  1. skutki formalno – administracyjne,
  2. skutki finansowe,
  3. pośrednie skutki i długoterminowe konsekwencje zmian,
  4. rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w systemie zarządzania wodami w Polsce.
 7. Konsekwencje wprowadzenia nowego prawa wodnego dla:
  1. obywatela RP,
  2. samorządów,
  3. spółdzielni mieszkaniowych,
  4. przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.
 8. Jak optymalnie przygotować się na wdrożenie nowego prawa wodnego – zajęcia warsztatowo – dyskusyjne.

Szkolenie poprowadzi  - dr inż. Tadeusz Rzepecki – Konsultant nowej ustawy „Prawo wodne”.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  300,00 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 320,00 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.10.2016 r.

                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                       Marek Juszkiewicz

Powrót