04.11.2021
Regulamin rozliczeń ciepła szkolenie w dniu 26.11.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Regulamin rozliczeń ciepła po zmianach w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu
i Środowiska i Prawem energetycznym – stan prawny listopad 2021

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.11.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

Na szkoleniu:

Program szkolenia:

 1. Zasady opracowania regulaminu rozliczeń ciepła po zmianach prawa energetycznego – WZÓR W MATERIAŁACH
 2. Obowiązkowe elementy regulaminu rozliczeń ciepła
 3. Dodatkowe ważne elementy regulaminu rozliczeń ciepła
 4. Czego nie wprowadzać do regulaminu rozliczeń ciepła
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska a regulamin rozliczeń ciepła
 6. Kryteria nieopłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników w regulaminie
 7. Wytyczne podziału kosztów w regulaminie rozliczeń
 8. Współczynniki wyrównawcze położenia lokali w bryle budynku w regulaminie
 9. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS w regulaminie
 10. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze w regulaminie
 11. Obowiązek zdalnego odczytu w regulaminie
 12. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła w regulaminie
 13. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji w regulaminie
 14. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku w regulaminie
 15. Odpowiedzialność i kary
 16. Zasady sporządzania obowiązkowej oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w podzielniki, ciepłomierze i wodomierze – WZÓR W MATERIAŁACH
 17. Jak korzystnie wdrożyć zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i TBS-ach
 18. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące rozliczeń ciepła

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.11.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lube-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót