25.01.2022
Regulamin rozliczeń ciepła szkolenie w dniu 11.02.2022

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Regulamin rozliczeń ciepła zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2273)

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 11.02.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Na szkoleniu:

 

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 1. Zasady opracowania regulaminu rozliczeń ciepła po zmianach prawa energetycznego – WZÓR W MATERIAŁACH,
 2. Obowiązkowe elementy regulaminu rozliczeń ciepła,
 3. Dodatkowe ważne elementy regulaminu rozliczeń ciepła,
 4. Czego nie wprowadzać do regulaminu rozliczeń ciepła,
 5. Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska a regulamin rozliczeń ciepła,
 6. Kryteria nieopłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników w regulaminie,
 7. Wytyczne podziału kosztów w regulaminie rozliczeń,
 8. Współczynniki wyrównawcze położenia lokali w bryle budynku w regulaminie,
 9. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS w regulaminie,
 10. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze w regulaminie,
 11. Obowiązek zdalnego odczytu w regulaminie,
 12. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła w regulaminie,
 13. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji w regulaminie,
 14. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku w regulaminie,
 15. Odpowiedzialność i kary,
 16. Zasady sporządzania obowiązkowej oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w podzielniki, ciepłomierze i wodomierze – WZÓR W MATERIAŁACH,
 17. Jak korzystnie wdrożyć zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i TBS-ach,
 18. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące rozliczeń ciepła.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 08.02.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót