11.03.2022
Przygotowanie do WZ 2022r. szkolenie w dniu 08.04.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Zmiany dotyczące sprawozdania zarządu z działalności, przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2022 w spółdzielni mieszkaniowej

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.04.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Na szkoleniu będą omówione:

- zasady sporządzenia sprawozdania z działalności – wzór w materiałach

- terminy sporządzenia sprawozdań

- czy należy zwoływać Walne Zgromadzenie w 2022 r.?

- czy dopuszczalne jest w spółdzielniach mieszkaniowych pisemne i zdalne głosowanie uchwał WZ

- zwołanie, przygotowanie i przebieg WZ w równych formach

 

Program szkolenia:

 1. Zmiany dotyczące sprawozdania z działalności.
 2. Szablon sprawozdania zarządu z działalności – WZÓR W MATERIAŁACH
 3. Zasady sporządzenia sprawozdania z działalności.
 4. Najczęstsze błędy.
 5. RODO a sprawozdanie z działalności.
 6. Termin przyjęcia sprawozdania z działalności za 2021 r.
 7. Termin przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 8. Termin badania / oceny sprawozdania finansowego za 2021 r.
 9. Termin zatwierdzenia sprawozdania z działalności i finansowego za 2021 r.
 10. Czy kończąca się w 2022 r. kadencja Rady Nadzorczej wymaga wyborów?
 11. Ostatnie tarcze kryzysowe a działalność spółdzielni mieszkaniowych w zakresie sprawozdań i walnych zgromadzeń
 12. Jakie czynności wykonać jeżeli nie było zwołane WZ w 2020 r. i 2021r.? Czy można połączyć uchwały za 2019r., 2020 r. i 2021r.?
 13. Od kiedy należy udostępnić w 2022 roku  sprawozdania członkom Spółdzielni?
 14. Czy należy zwoływać Walne Zgromadzenie w 2022 r.?
 15. Czy należy zarządzać pisemne lub zdalne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w 2022r.?
 16. Najnowsze orzecznictwo i poglądy dotyczące pisemnego głosowania uchwał WZ.
 17. Sankcje nieterminowego zwołania Walnego Zgromadzenia w czasie epidemii i po jej odwołaniu.
 18. Problemy interpretacji terminu zwołania Walnego Zgromadzenia.
 19. Jak należy przygotować się do pisemnego Walnego Zgromadzenia?
 20. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO.
 21. Przygotowanie Walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia o pisemnym głosowaniu, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów.
 22. Uczestnicy pisemnego głosowania.
 23. Realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.
 24. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO.
 25. Udział pełnomocnika na pisemnym i zdalnym Walnym Zgromadzeniu.
 26. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa.
 27. Podział obowiązków na Walnym Zgromadzeniu.
 28. Rodzaje uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 29. Czy zgłaszane przez członków projekty uchwał i żądania powinny być uwzględnione w pisemnym głosowaniu?
 30. Jak wprowadzić do porządku obrad poprawki do uchwał w pisemnym głosowaniu?
 31. Elektroniczne liczenie głosów.
 32.  Wybory do Rady Nadzorczej a pisemne i elektroniczne WZ.
 33. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.
 34. Wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej.
 35. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej przed pisemnym i  zdalnym głosowaniem.
 36. Jaka większość głosów powinna być stosowana w wyborach do Rady Nadzorczej?
 37. Zagrożenia podważenia uchwał Walnych Zgromadzeń.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 04.04.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót