10.05.2021
Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2021. Szkolenie w dniu 28.05.

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia 2021– ostatnie zmiany prawne

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.05.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-14.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 1. Czy kończąca się w 2021 r. kadencja Rady Nadzorczej wymaga wyborów?
 2. Tarcze kryzysowe a działalność spółdzielni mieszkaniowych w zakresie sprawozdań i walnych zgromadzeń.
 3. Jakie wymogi powinno spełniać sprawozdanie z działalności w 2021 r.
 4. Termin przyjęcia i zatwierdzenia: sprawozdania z działalności za 2020 r., sprawozdania finansowego za 2020 r.
 5. Termin badania / oceny sprawozdania finansowego za 2020 r.
 6. Jakie czynności wykonać jeżeli nie było zwołane WZ w 2020 r. Czy można połączyć uchwały za 2019 i 2020 r.?
 7. Od kiedy należy udostępnić w 2021 roku  sprawozdania na stronie internetowej Spółdzielni?
 8. Od kiedy należy udostępnić w 2021 roku  sprawozdania członkom Spółdzielni?
 9. Walne Zgromadzenie w 2021 r.
 10. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w 2021 r.
 11. Zmiana Prawa spółdzielczego w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw a pisemne głosowanie uchwał WZ.
 12. Najnowsze orzecznictwo dotyczące pisemnego głosowania uchwał WZ.
 13. Sankcje nieterminowego zwołania Walnego Zgromadzenia w czasie epidemii i po jej odwołaniu.
 14. Problemy w interpretacji terminu zwołania Walnego Zgromadzenia.
 15. Co należy zmodyfikować po zmianie przepisów w zakresie zwołania i organizacji Walnego Zgromadzenia.
 16. Jak należy przygotować się do Walnego Zgromadzenia po zmianie przepisów.
 17. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO.
 18. Obligatoryjna treść zawiadomienia o pisemnym głosowaniu uchwał, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów.
 19. Uczestnicy pisemnego głosowania.
 20. Ustawowe uprawnienia członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.
 21. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO.
 22. Udział pełnomocnika w pisemnym i zdalnym głosowaniu uchwał.
 23. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa.
 24. Rodzaje uchwał pisemnych.
 25. Możliwość uwzględnienia zgłaszanych przez członków projektów uchwał i żądań w pisemnym głosowaniu.
 26. Wprowadzenie poprawek do uchwał w pisemnym głosowaniu.
 27. Elektroniczne liczenie głosów.
 28. Wybory do Rady Nadzorczej - pisemne i elektroniczne podejmowanie uchwał.
 29. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.
 30. Wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej.
 31. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej przed pisemnym i  zdalnym głosowaniem.
 32. Liczenie głosów w wyborach do Rady Nadzorczej.
 33. Zagrożenia podważenia uchwał Walnego Zgromadzenia.
 34.  

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.05.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

 

Powrót