16.08.2016
Praktyczne ujęcie ochrony danych osobowych

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza Prezesów i członków zarządów sm, kierowników działów oraz pracowników sm na szkolenie pt.:

Praktyczne ujęcie ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych – OSTATNIE ZMIANY

SZKOLENIE DLA ZARZĄDÓW, GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, A SZCZEGÓLNIE DLA

ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W SPÓŁDZIELNIACH

TYLKO PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, ZERO TEORII !!!

Jakie wymogi powinna spełnić spółdzielnia mieszkaniowa po ostatnich zmianach?

Jak uregulować ochronę danych osobowych w spółdzielni żeby nie kolidowała z jej działalnością i była akceptowana przez GIODO?

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez spółdzielnie – przykłady!

Omówienie ostatnich zmian i ich wpływ na działanie spółdzielni mieszkaniowych.

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 11.10.2016 r. w TARNOWIE w Sali Konferencyjnej Hotelu „TARNOVIA” ul. Kościuszki 10 o godz. 11.15,

(przewidywany termin zakończenia godz. 16.00)

 

Szczegółowy program szkolenia obejmuje:

 1. Prawo spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a nowe Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dyrektywa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW
 2. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych obowiązująca od 1.04.2016 wprowadzająca modyfikację pojęć administratora danych i powierzenia danych – wpływ na działanie spółdzielni
 3. Zmiany obowiązujące od 18.05.2016 r. w zakresie danych osobowych przedsiębiorców i ich skutki dla spółdzielni mieszkaniowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych i ich zakres, przesłanki dopuszczalności w spółdzielniach mieszkaniowych PO ZMIANACH
 5. Kontrola GIODO i jej kompetencje wobec spółdzielni mieszkaniowych oraz procedury odwoławcze  – zmiany
 6. Spółdzielnia jako administrator danych osobowych i jej obowiązki w tym zakresie, m.in.:

- nowe obowiązki po ostatnich zmianach

- problemy ze stosowaniem Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa

- nowe obowiązki spółdzielni określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

- realizacja przez spółdzielnie uprawnień osób których dane są przetwarzane

 1. Rodzaje zbiorów danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i ich rejestracja oraz wewnętrzna ewidencja

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych NOWE WYTYCZNE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIE I INTERPRETACJA

 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych po zmianach
 2. Ochrona danych osobowych, a prawo do informacji członków spółdzielni
 3. Doręczanie korespondencji przez pracowników spółdzielni – wymogi prawne

11 Udostępnianie przez spółdzielnię danych osobowych

 1. Strona internetowa spółdzielni, a ochrona danych osobowych
 2. Legalność monitoringu
 3. Przepisy karne
 4. Praktyczne zagadnienia:

 

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Wociór – radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck.
To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 350 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na nowy nr konta:

Bank PKO BP   nr konta: 85 1020 4955 0000 7802 0206 9607

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30.09.2016 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub

e-mail: mzrsm@is.net.pl


 

Powrót