26.10.2021
Podatek VAT szkolenie w dniu 18.11.2021r.

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Podatek VAT w spółdzielniach mieszkaniowych – październik 2021 r. i zmiany uchwalone na 2022 r. oraz aktualna praktyka.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.11.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 1. Nowelizacja „SLIM VAT 2” od 1 października 2021 r.  oraz jej praktyczne skutki.

a) opcja opodatkowania nieruchomości – oświadczenie w akcie notarialnym,

b) Import usług, wnt, nabycie od nierezydenta – likwidacja zasady „3 miesięcy” na korektę,

c) odliczenie naliczonego przez korektę deklaracji – nowe zasady dotyczące okresu korekty,

d) VAT 26 – nowy termin,

e) istotne zmiany w uldze na złe długi – po wyroku TSUE, w tym zastosowanie ulgi w przypadku sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej,  Ulga na złe długi po wyroku TSUE z 15.10.2020 r. sygn. C-335/19 - czy jeszcze można i za jaki okres można skorzystać z ulgi wstecz, - czy ulga dotyczy sprzedaży konsumenckiej i na rzecz podatników zwolnionych, - prezentacja ulgi na złe długi w nowym JPK VAT przez wierzyciela i dłużnika

f) przekazanie środków między rachunkami VAT podatnika,

g) inne.

2. Zmiany VAT od 1 stycznia 2022 r.

- kiedy system fakultatywny e-faktur stanie się obowiązkowy,

- jak autoryzować się w KSeF,

- nowe zwroty VAT – 15 i 40 dni – komu się należy zwrot VAT w tym terminie,

3. Zmiany w VAT w związku z „Polskim Ładem”  -  1.01.2022 r.

4. Jeszcze o ewidencji JPK V7 – nowelizacja lipiec 2021 - zmiany w strukturze i sposobie prezentacji danych.

 1. Zmiany w zakresie JPK – lipiec 2021, naprawa błędów pierwszej wersji JPK i nowe rozwiązania, 
 2. Kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU1-GTU13, najważniejsze problemy, najczęstsze błędy, nowelizacja naprawiająca błędy „pierwszego” JPKV7.
 3. Lipiec 2021 – doprecyzowanie kodu GTU10 (dostawa nieruchomości – doprecyzowanie zakresu).
 4. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu GTU?
 5. Problem kodu MPP – przymusowy, dobrowolny czy w ogóle brak prezentacji kodu MPP? (zmiana od lipca 2021 r.),
 6. Kod procedury „TP”, kiedy może mieć zastosowanie w praktyce działalności spółdzielni (problematyka rad nadzorczych i zarządów), zmiana od lipca 2021.
 7. Kod procedury „EE” - kiedy może mieć zastosowanie w praktyce działalności spółdzielni (np. telewizja kablowa), planowana likwidacja kodu „EE” od lipca 2021 (z wyjątkami),
 8. Faktury uroszczone, bilety, faktury do paragonu – księgowanie w rejestrze zakupu – zmiana lipiec 2021,
 9. Dokument WEW w rejestrze zakupu – lipiec 2021 – rozszerzenie zakresu zastosowania na korekty podatku naliczonego,
 10. Czy faktycznie do każdej korekty ewidencji w pliku należy złożyć czynny żal. Kontrowersyjne stanowisko MF oraz zasygnalizowanie konieczności nowelizacji.
 11. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK, w tym:
  1. faktury uproszczone (przedłużenie przepisu epizodycznego – BRAK OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWNAIA).
  2. faktury do paragonów na podatnika,
  3. faktury nieewidencjonowane (do paragonu na nie-podatnika).
 12. Znaczenie Objaśnień Ministra Finansów dot. faktur uproszczonych – kontrowersyjne tezy.
 13. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży JPK.
 14. Rejestr zakupu – zakres danych.
 15. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
 16. Przepisy przejściowe – „nowy” JPK za lipiec 2021 r.

5. Praktyczne aspekty zmian wprowadzonych w pakiecie SLIM VAT od 01.01.2021 roku

 1. zmiana zasad korekty podstawy opodatkowania in minus z tytułu rabatu, zwrotu, pomyłek na fakturach; problematyczna zmiana zasad dotyczących momentu wykazywania faktur korygujących in minus,
 2. praktyczne aspekty Objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczące faktur korygujących,
 3. wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego dla podatników „miesięcznych” do 3 okresów, problematyka okresu przejściowego,
 4. prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury,
 5. istotna zmiana zasad rozliczenia kwartalnego dla usług budowlanych z załącznika numer 15 („powrót” rozliczeń kwartalnych),
 6. „zmiany” w zasadach określenia transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (doprecyzowanie)
 7. ISTOTNA ZMIANA w SPLIT PAYMENT – potrącenia i kompensaty w obowiązkowym split payment – rozszerzenie zakresu.

6. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w spółdzielni mieszkaniowej.

7. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i w-cy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług,  PCC, podatki i opłaty lokalne.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 370,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.11.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                    

                                                                                               

Powrót