29.09.2023
Plan gospodarczy 2024 szkolenie w dniu 20.10.2023

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Plan gospodarczy 2024, opłaty, plan remontów

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.10.2023r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

W programie szkolenia m.in.:

 

Program szkolenia:

  1. Zasady tworzenia planu gospodarczego i planu remontów
  2. Plan gospodarczy a kryzys gospodarczy, inflacja
  3. Kryzys gospodarczy, inflacja a konsekwencje finansowe dla spółdzielni mieszkaniowej
  4. Podatek od deszczówki a plan gospodarczy

           - zmiany

           - nowe regulacje prawne

           - obowiązki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

           - zasady obliczania podatku

        5. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego

        6. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

        7. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią

        8. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

        9. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne

       10. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni

       11. Zasady zwalniania z opłat w kryzysie spowodowanym epidemią – zakres zwolnienia, konsekwencje prawne, finansowe, podatkowe

       12. Termin wypowiedzenia opłat

       13. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne

       14. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni

       15. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia

       16. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo

       17. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie

       18. Eksploatacja – zakres pojęcia

       19. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

       20. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną

       21. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

       22. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

       23.Opłaty i plan gospodarczy we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17.10.2023r. fax: 14/626-09-90, lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót