24.11.2021
Ochrona sygnalistów w sm – nowe obowiązki od 17.12.2021r. szkolenie w dniu 10.12.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Ochrona sygnalistów w spółdzielniach mieszkaniowych –nowe obowiązki od 17 grudnia 2021r.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.12.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony sygnalistów w spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Przygotowanie spółdzielni mieszkaniowej na kompleksowe wdrożenie ochrony sygnalistów.
 3. Podstawowe wymogi prawne ochrony sygnalistów.
 4. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych.
 5. Wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów w spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Naruszenie.
 7. Informacje na temat naruszeń.
 8. Zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne.
 9. Kanały zgłaszania nieprawidłowości.
 10. Komunikacja z anonimowym pracownikiem sygnalizującym.
 11. Wewnętrzne, poufne i bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do prawa pracy, prawa cywilnego.
 12. Zabezpieczenie kanałów zgłoszeń przed naruszeniem ochrony danych osobowych.
 13. Wybór osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
 14. Podejmowanie działań wyjaśniających oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnych o przyjęciu i weryfikacji zgłoszenia.
 15. Udostępnianie informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń.
 16. Regulamin pracy, regulamin organizacyjny, polityka antydopingowa i antydyskryminacyjna a ochrona sygnalistów.
 17. Publiczne ujawnienie.
 18. Rola przedstawiciela pracowników i związków zawodowych w ochronie sygnalistów.
 19. Bezpodstawne zgłoszenia.
 20. Środki ochrony sygnalistów.
 21. Wyeliminowanie działań odwetowych i zabezpieczenie sygnalistów.
 22. Kary za brak wdrożenia ochrony sygnalistów oraz za działania odwetowe.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 06.12.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lube-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót