13.02.2024
Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej w 2024r.

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu Online z tematu:

 

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych w 2024r. Najczęstsze problemy.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 07.03.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Program:

1. Warsztaty z udostępniania danych osobowych

Pytania od uczestników szkolenia:

Każdy uczestnik będzie miał możliwość przedstawienia sytuacji udostępniania danych osobowych przez spółdzielnię, która zostanie dokładnie omówiona na szkoleniu wraz ze wskazaniem przepisów.

Ponadto zostaną omówione następujące przykłady:

2. Czy i kiedy usuwać dane osobowe? Omówieniem.in. następujących sytuacji:

3. Wymogi RODO dotyczące monitoringu wizyjnego.

4. Polityka prywatności na stronie internetowej spółdzielni, baner cookies, stopka e-mail, personelu spółdzielni. Jak powinna wyglądać.

5. Komu powierzyć bezpośredni nadzór nad ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej. Porównanie zalet i wad różnych rozwiązań.

Uczestnicy szkolenia otrzymają obszerny materiał w postaci tabeli z okresami przechowywania danych osobowych w różnych obszarach działalności spółdzielni mieszkaniowej, wynikających z przepisów prawa.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych Szymon Goździkradca prawny i certyfikowany oficer compliance. Pełni funkcje inspektora ochrony danych osobowych, rozwija i nadzoruje systemy ochrony danych osobowych spełniające wymagania największych banków w Polsce. Prowadzi liczne szkolenia oraz uczestniczy w panelach dyskusyjnych organizowanych m.in. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Ukończył m.in. certyfikowany kurs zarządzania ryzykiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest autorem publikacji z zakresu prawa m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz bloga Pociąg do prawa.

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 320,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 04.03.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót