08.08.2022
Najnowsze interpretacje dotyczące wz oraz ostatnie zmiany prawa pracy szkolenie w dniu 25.08.2022

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Najnowsze interpretacje dotyczące walnego zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy z 31 marca 2020 r. – ustawa z 07.07.22 oraz ostatnie zmiany prawa pracy w spółdzielniach mieszkaniowych

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.08.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 

Część 1

Walne Zgromadzenie

 1. Korzystne dla spółdzielni interpretacje zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 2. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 3. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 4. Zasady zwołania Walnego Zgromadzenia po uchyleniu art. 90 i 90a
 5. Kadencja Rady Nadzorczej po uchyleniu art. 90 i 90a
 6. Jakie uchwały powinny być podjęte po uchyleniu art. 90 i 90a
 7. Porządek obrad i zawiadomienie o WZ po uchyleniu art. 90 i 90a

 

Część 2 Prawo pracy

 1. Nowe orzecznictwo dotyczące stosunku pracy członków zarządu w spółdzielni mieszkaniowej
 2. Specyfika regulacji dotyczących pracowników spółdzielni mieszkaniowych
 3. Zmiany w Kodeksie pracy
 4. Kontrola pracowników przez pracodawcę na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
 5. Zmiany dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego – definicja, zasady wprowadzania pracy zdalnej, prawa i obowiązki stron stosunku pracy podczas pracy zdalnej
 6. Okazjonalna praca zdalna
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

- zmiany w umowach na okres próbny

- uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

- prawo do równoległego zatrudnienia

- wniosek o bezpieczniejsze warunki pracy

- prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń

- rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy

- ochrona pracownika przed zwolnieniem

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

- dodatkowy urlop opiekuńczy

- dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

- skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców

- zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego

- nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy

- zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem

9. Obowiązki pracodawców wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny

10. Inne zmiany prawa pracy dot. Spółdzielni mieszkaniowych

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.08.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót