07.11.2023
KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WPISY ICH WYNIKÓW DO KOB szkolenie w dniu 29.11.2023

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WPISY ICH WYNIKÓW DO KOB  I INNE ZMIANY DOT. DZ. TECHNICZNEJ W SM I WM 2023

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.11.2023r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Na szkoleniu:

 

Program szkolenia:

  1. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego a działalność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
  2. Świadectwa charakterystyki energetycznej

       3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej – najnowsze orzecznictwo.

       4. Opracowanie planu remontów a prawo budowlane i warunki techniczne.

       5. Elektroniczna książka obiektu budowlanego – od kiedy, zasady prowadzenia.

       6. Zmiany prawa budowlanego a nowe obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

       7. Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach.

       8. Zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej a działalność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

       9. Kontrole niezawodności instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

     10. Strefy pożarowe w obiektach budowlanych i scenariusze pożarowe.

      11. Zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.11.2023r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót