24.05.2021
Konferencja wyjazdowa w dniach 21-23.06.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na Konferencję w zakresie zawodowego kompendium wiedzy, które musi posiadać współczesny spółdzielca. Podczas wykładów zostaną omówione min.: sprawy związane z organizacji WZ w 2021r., nowa ustawa Prawo energetyczne, projekt zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz najnowsze orzecznictwo. W trakcie konferencji będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

Konferencja odbędzie się w dniach:  21-23.06.2021r. w Ośrodku ZEFIR  ul. Dworska 13, 38-610 Polańczyk
Rozpoczęcie w dniu 21.06.2021r. o godz. 13.30 (obiadem), zakończenie i wyjazd uczestników w dniu 23.06.2021r. po śniadaniu.

Konferencję poprowadzi - Radca Prawny Grzegorz Abramek.

 

Ramowy program szkolenia:

  1. Kadencja Rady w stanie epidemii, zasady przedłużenia, data końcowa,
  2. Zmiany w tarczach antykryzysowych a sprawozdawczość,
  3. Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020,
  4. Terminy składania sprawozdań w KRS,
  5. Obowiązek udostępniania sprawozdania członkom,
  6. Zmiany statutów w zakresie zdalnego podejmowania uchwał przez Radę i Zarząd,
  7. Walne Zgromadzenie – regulacje szczególne w okresie epidemii,

        8. Kwestionowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, najczęstsze błędy,

        9. Zmiany w Prawie energetycznym, skutki dla spółdzielni mieszkaniowych,

        10. Doręczenia elektroniczne, zmiany w Prawie spółdzielczym

        11. Dostęp członków do dokumentów,

       12. Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – główne założenia.

        13. Aktualne orzecznictwo w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych.

 

Odpłatność za uczestnictwo w  Konferencji od 1 osoby  wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  1.400,00 zł + VAT (23%)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 1.550,00 zł + VAT (23%)

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi za 2 doby 246,00 zł (brutto) (100,00 zł + Vat). O możliwości pobytu w pokoju jednoosobowym będzie decydowała kolejność zgłoszeń, ponieważ ilość pokoi jest ograniczona!!

Szczegółowy program Konferencji zostanie przedstawiony pierwszego dnia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11.06.2021r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                            DO ZOBACZENIA NA KONFERENCJI

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

Powrót