08.06.2022
Konferencja w dniu 23.06.2022 dotycząca energetyki cieplnej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej:

Konferencję poprowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży ciepłowniczej, które realizowały projekty z wykorzystaniem środków unijnych i norweskich. Prelegenci posiadają kompetencje i praktyczną wiedzę w zakresie budowania strategii, planów operacyjnych, koncepcji, analiz technicznych ekonomicznych i prawnych, studiów wykonalności oraz montaży finansowych.  

Konferencja odbędzie się w dniu 23.06.2022r. w godz. 10.00-14.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia) w Tarnowie przy ul. Parkowej 25 na Sali konferencyjnej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Środowiskowy Klub M2 Tarnowskiej SM)

Program Konferencji

  1. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej: Europejski Zielony Ład, Taksonomia, Fit for 55-obowiązujące i zapowiadane regulacje,
  2. Transformacja energetyczna sektora mieszkalnego,
  3. Przegląd dostępnych technologii OZE możliwych do zastosowania w sektorze mieszkalnictwa,
  4. Rola automatyki i informatyki w zarządzaniu energią i poprawie efektywności energetycznej,
  5. Bilans energetyczny budynku,
  6. Sporządzanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, charakterystyk energetycznych budynków,
  7. Budowa modeli oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych,
  8. Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw,
  9. Optymalizacja umów handlowych na zakup energii elektrycznej, ciepła i paliw.

Konferencja jest wstępem do cyklu szkoleń dla służb technicznych zajmujących się obsługą i rozliczaniem mediów.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi 400,00 zł od osoby + VAT.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po konferencji.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20.06.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót