06.11.2017
Konferencja w dniach 20-21.11.2017

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie wzorem lat ubiegłych serdecznie zaprasza na szkolenie kierowane do

ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, ADMINISTRATORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH, KIEROWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szkolenie to jest kontynuacją kursu dla zarządców nieruchomości podnoszącym kwalifikacje osób zarządzających i administrujących zasobami mieszkaniowymi.

Naszym celem jest głównie próba utrzymania ciągłości wysokiej jakości funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości i administratora w nowych realiach po deregulacji. Szczególnie zależy nam na tym by nie dopuścić do obniżenia rangi tego zawodu.

Spotkanie to będzie miało na celu omówienie nowelizacji przepisów, rozstrzyganie problemów z praktyki uczestników, wspólną wymianę doświadczeń z udziałem firm świadczących profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi.

Ponadto tematyka będzie obejmować m.in. zagadnienia:

  1. Działanie spółdzielni mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze w kontekście dostosowania regulacji wewnętrznych do obowiązującego prawa.
  2. Członkostwo w Spółdzielni mieszkaniowej – omówienie najważniejszych zmian.
  3. Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ spółdzielni – najczęściej popełniane błędy przez spółdzielnie mieszkaniowe przy zwoływaniu i obradowaniu WZCz.
  4. Rada i kompetencje Rady Nadzorczej w strukturze organów samorządowych Spółdzielni mieszkaniowych.
  5. Kompetencje Zarządu jako organu zarządzającego i reprezentującego spółdzielnię na zewnątrz.
  6. Najnowsze orzecznictwo w zakresie omawianych zagadnień.
  7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

Jest to ramowy program szkolenia, szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień nastąpi podczas szkolenia. W drugim dniu będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne zapytania.  

Przewidujemy konsultacje i dyskusje panelowe, pozwalające na wyjaśnianie nurtujących Państwa pytań z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla przedstawicieli zawodów rynku nieruchomości spotkaniu, które będzie okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy o najnowszych trendach w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz dalszej integracji zarządców.

Zachęcając do udziału w szkoleniu będzie może skorzystać również z różnych form wypoczynku.

Kurs odbędzie się w dniach 20-21.11.2017 r. w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „DAMIS” w Krynicy- Zdroju ul. K. Pułaskiego 71/1.

Rozpoczynamy wspólnym obiadem o godz. 12.00 w pierwszym dniu spotkania, a zakończymy również obiadem o godz. 13.00. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Odpłatność za kurs wynosi 580,00 zł + VAT.

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do biura MZRSM w terminie do 14.11.2017 r. na kartach zgłoszeń będących załącznikiem do niniejszej oferty łącznie z potwierdzeniem dokonania przelewu za udział w kursie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w ośrodku o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu Kursu można uzyskać w Biurze MZRSM po nr tel. 14/ 626 09 90  lub 14/ 627 35 80 w godz. 8.00 do 15.00.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez poinformowania na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia nie upoważnia Związku do zwrotu kosztów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

Powrót